Xác định nồng độ growth hormon trong máu người Việt Nam bình thường (trẻ em và người trưởng thành)

Xác định nồng độ growth hormon trong máu người Việt Nam bình thường (trẻ em và người trưởng thành)

Tên bài báo:Xác định nồng độ growth hormon trong máu người Việt Nam bình thường (trẻ em và người trưởng thành) bằng phương pháp định lượng phóng xạ miễn dịch học

Tác giả:Mai Trọng Khoa
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1992Số:4Tập:164Trang:11-14
Tóm tắt:Đối tượng: 32 trẻ em (18 nam, 14 nữ), tuổi từ 1-15; 71 người trưởng thành (34 nam, 37 nữ), tuổi từ 18-63. Định lượng phóng xạ miễn dịch học để tìm nồng độ Growth Hormon (GH) trong máu trẻ em và người trưởng thành. Nồng độ trong máu của trẻ em bình thường là 4,680 +/- 3,002 ng/ml, không có sự khác biệt về nồng độ GH trong máu trẻ em nam và nữ. Nồng độ GH trong máu người bình thường trưởng thành là 2,026 +/- 1,421 ng/ml, không có sự khác biệt về nồng độ GH trong máu người bình thường giữa nam và nữ. Kết quả định lượng GH trong máu người bình thường (trẻ em và người trưởng thành) Việt nam cũng phù hợp với kết quả của các tác giả nước ngoài.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment