Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em

Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em

Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em
Doan Duc Hoang, Nguyen Luong Tan
Không sử dụng máu hoặc chế phẩm máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể để phẫu thuật tim cho trẻ em có cân nặng trên 15 kg có thể được thực hiện một cách an toàn và đạt kết quả tốt. Khi phối hợp với một loại phổi nhân tao (oxygenator) có thể tích đổ đầy thấp với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cải tiến này đã hạn chế nhu cầu truyền máu và chính nhờ điều kiện này mà chúng tôi đã đạt đến lưu lượng mong muốn 2,6±0,21 L/min/m2 và vẫn đạt được nồng độ thể tích huyết cầu hematocrit từ 28% đến 36%.

Phẫu thuật tim hở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể  mà  không  cần  sử  dụng  máu  hoặc  các  chế phẩm máu (bloodless surgery –phẫu thuật không sử  dụng  máu)  đang  là  thách  thức  lớn  đối  với người làm tuần hoàn ngoài cơ thể, nhất là trong lĩnh vực phẫu thuậttim trẻ em [1] và càng nghiêm ngặt hơn cho nhóm tuổi này nhưng có niềm tin vàođạo  giáo  Jehovah’s  Witness  [2,3].  Mục  tiêu không truyền máu và hạn chế nhu cầu sử dụng các chế phẩm máu hoặc các yếu tố đông máu trong quá trình phẫu thuật tim trẻ em có thể khómà đạt được nếu như có sự pha loãng máu quá mức trong tuần hoàn ngoài cơ thể, mà điều này là rất thường gặp ở bệnh nhân trẻ em [2,3]. Pha loãng máu do bởi sử dụng một thể tích mồi (priming) quá lớn để làm đầy hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đối nghịch vớimột thể tích tuần  hoàn  vốn khiêm tốn ở trẻ em cũng như mất máu trong quá trình phẫu thuật càng gây pha loãng nhiều hơn.1Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày chiến lược làm giảm thể tích priming ở trẻ em có cân nặng trên 15 kg có chỉ định phẫu thuật tim hở để sửa chữa các khuyết tật bẩm sinh trong tim như  thông  liên  nhĩ,  thông  liên  thất,  hẹp  động mạch phổi, thất phải hai đường ra, kênh nhĩ thất bán phần hay toàn phần, tứ chứng Falot …

Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em

Leave a Comment