CƠ CẤU, TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CƠ CẤU, TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 CƠ CẤU, TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đoàn Văn Đệ*; Nguyễn Văn Chương*; Nguyễn Thị Thanh Thủy*
TÓM TẮT
Mục tiêu:  khảo sát cơ cấu, tỷ  lệ  và các yếu tố  liên quan đến  đau mạn tính tại Thành phố 
Hồ Chí Minh.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang 1.100 cư dân ≥ 18 tuổi sống tại TP. HCM năm 2012 – 2013, chọn ngẫu nhiên trả lời theo bảng câu hỏi soạn sẵn.
Kết quả:  tỷ  lệ  đau mạn tính tại TP. HCM là  30,73%, nhất là đối với phụ  nữ, người cao tuổi,người thất nghiệp, hưu trí, người có trình độ  học vấn thấp, thu nhập thấp, phụ  nữ  đông con. Vị   trí đau phổ  biến là khớp gối (36,98%), thắt lưng (30,18%), đau vùng đầu mặt (15,38%). 59,39% BNchịu đựng mức độ  đau từ  vừa đến dữ  dội,  ảnh hưởng cảm xúc  >  86,35% BN và  ảnh hưởng 
công việc > 77,51% BN. Tuy nhiên, chỉ có 62,72% BN đi khám bệnh.
Kết luận: đau mạn tính là một trong những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, do tỷ lệ mắc khá cao, nhất là đối với phụ nữ, người cao tuổi.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment