KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ XƯƠNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ XƯƠNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

 KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ XƯƠNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Ngô Thị Thu Trang*; Nguyễn Thị Phi Nga*; Lê Đình Tuân**
TÓM TẮT
Nghiên cứu tiến cứu, mô tả  cắt ngang, so sánh với nhóm chứng trên 140 bệnh nhân (BN) điều trị  tại Bệnh viện Quân y 103, chia làm 2 nhóm: nhóm bệnh: 110 BN đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 và nhóm chứng: 30 BN không bị ĐTĐ. Kết quả: –  Đặc điểm về  mật  độ  xương (MĐX): MĐX vùng cổ  xương đùi (CXĐ) (0,611 ± 0,060 g/cm2thấp hơn so với nhóm chứng (0,722 ± 0,184 g/cm2) (p < 0,01).
– Mối liên quan giữa MĐX với một số đặc điểm ở BN nữ ĐTĐ týp 2: 
+ MĐX giảm ở nhóm đã mãn kinh so với nhóm chưa mãn kinh (p < 0,01). 
+  Tại CXĐ, nhóm có m ức kiểm soát HbA1c kém, MĐX thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm kiểm soát HbA1c tốt/chấp nhận được (p < 0,01).
+ Chưa thấy mối liên quan giữa MĐX với thời gian phát hiện  ĐTĐ, nồng độ  glucose huyết lúc đói, HOMA-IR và BMI

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment