CÓ NÊN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI HIẾN TẠNG: MỘT GIẢI PHÁP SAI, GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ LỚN

CÓ NÊN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI HIẾN TẠNG: MỘT GIẢI PHÁP SAI, GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ LỚN

CÓ NÊN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI HIẾN TẠNG: MỘT GIẢI PHÁP SAI, GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ LỚN 

Phạm Gia Khánh
1
TÓM TẮT 
Mục đích:  đề xuất một giải pháp dung hòa 2 quan  điểm “cấm buôn bán tạng” và “hợp pháp hóa buôn bán tạng”  để giải quyết tình trạng buôn bán tạng và khan hiếm tạng. Mục  đích nêu vấn  đề  để thảo luận.  Phương pháp:  điểm các tài liệu về buôn bán tạng, phân tích những  ưu điểm và nhược điểm của hai quan điểm, từ đó đềxuất giải pháp.  Kết quảvà kết luận: hỗ trợ tài chính cho người hiến tạng, một giải pháp chưa thật hoàn hảo nhưng có thểgiải quyết nhiều vấn đềlớn có tính toàn cầu đó là chống buôn bán tạng chợ  đen, đảm bảo sức khỏe cho người hiến tạng, tăng nguồn hiến tạng và giảm danh sách chờghép tạng.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment