Cổ tay: Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật 2E

Cổ tay: Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật 2E

Cổ tay: Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật 2E.Cổ tay: Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật, Ấn bản thứ hai là văn bản và tài liệu tham khảo toàn diện nhất về chẩn đoán và điều trị rối loạn cổ tay. Được viết bởi các chuyên gia nổi tiếng thế giới từ Mayo Clinic và các tổ chức hàng đầu khác, văn bản này bao gồm các kỹ thuật kiểm tra cổ tay và chẩn đoán và điều trị gãy xương, trật khớp, bất ổn khớp, chấn thương, các vấn đề về thấp, rối loạn mô mềm và các vấn đề phát triển . Các chương điều trị cung cấp bảo hiểm rộng rãi của các kỹ thuật phẫu thuật hiện tại. Hơn 3.000 minh họa bổ sung cho văn bản.

Phiên bản thứ hai này có nhiều người đóng góp mới, bao gồm một số nhà điều tra cổ tay quốc tế. Chương mới bao gồm điểm đánh giá kết quả cổ tay; phân nhóm điều trị cho sự mất ổn định của ống cổ tay; Quy trình loại bỏ dây thần kinh chi phối; mất ổn định cấp tính và mãn tính của khớp trụ quay ở xa; và đánh giá và điều trị mất ổn định cẳng tay dọc trục (tổn thương Essex-Lopresti). Các chương từ phiên bản đầu tiên đã được cập nhật và một số có quyền tác giả mới.

Một trang web đồng hành bao gồm văn bản có thể tìm kiếm đầy đủ và một ngân hàng hình ảnh.

Cổ tay: Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật 2E
The Wrist: Diagnosis and Operative Treatment Second Edition
by William P. Cooney III MD (Editor)
Hardcover: 2300 pages
Publisher: LWW; Second edition
Language: English

Cổ tay: Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật 2E

Leave a Comment