Đặc điểm di căn hạch bạch huyết của ung thư dạ dày

Đặc điểm di căn hạch bạch huyết của ung thư dạ dày

Tên bài báo:Đặc điểm di căn hạch bạch huyết của ung thư dạ dày

Tác giả:    Trịnh Hồng Sơn, Đỗ Đức Vân

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1997    Số:    11    Tập:    342    Trang:    11-15

Tóm tắt:    

Phương pháp nghiên cứu thuần tập tương lai trên 170 bệnh nhân ung thư dạ dày (121 nam, 49 nữ, tuổi cao nhất 74, tuổi thấp nhất 20) được chẩn đoán K biểu mô tuyến tại Bệnh viện Việt Đức từ 1/1995-9/1996. Tỷ lệ di căn hạch (DCH) ở các lứa tuổi 31-40 là 76%, 41-50 là 84,2%, 51-60 là 85,7% và trên 60 tuổi là 80,3%. Có sự khác biệt ít của tỷ lệ DCH giữa nhóm K độ biệt hóa cao (78,8%) và không biệt hóa (87,5%). Số lượng hạch nạo vét: 58,2% lấy được trên 16 hạch, số lượng hạch nạo vét ở R2, R3 nhiều hơn hẳn R1 và tỷ lệ DCH không lệch nhiều. Số lượng hạch bị di căn: 24,7% di căn trên 10 hạch, 28,8% di căn từ 4 đến 9 hạch. 6,5% có hiện tượng di căn nhảy cóc: chặng 1 không di căn mà di căn chặng 2.

Đặc điểm di căn hạch bạch huyết của ung thư dạ dày

Leave a Comment