Harrison-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3e

Harrison-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3e

Harrison-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3e. Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến bệnh tim mạch có nguồn gốc từ Nguyên lý Y học Nội khoa của Harrison, Ấn bản lần thứ 19 (bao gồm nội dung từ đĩa Harrison’s, nay đã được in), cuốn sách này là người bạn đồng hành lâm sàng đầy màu sắc và ngắn gọn cung cấp kiến ​​thức mới nhất trong lĩnh vực này. Được hỗ trợ bởi thẩm quyền khoa học đã định nghĩa của Harrison.

Bạn sẽ tìm thấy 53 chương từ hơn 58 biên tập viên nổi tiếng và những người đóng góp trong một cuốn sách nhỏ gọn có thể mang theo bất cứ nơi nào. Đây là cuốn cẩm nang lý tưởng cho lớp học, phòng khám, phòng bệnh, hoặc chuẩn bị kỳ thi / chứng nhận.

Harrison-Thực hành lâm sàng Tim mạch 3e

• Bao quát các đề tài về tim mạch học căn bản, bao gồm chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, các rối loạn nhịp, rối loạn mạch máu và bệnh lý mạch vành.
• Cung cấp những hiểu biết sâu về tổng quan hệ tim mạch, sinh lý học, sinh lý bệnh và cách tiếp cận bệnh nhân tim mạch
• Tích hợp sinh lý bệnh học với quản lý lâm sàng
• Những câu hỏi đánh giá năng suất cao giúp văn bản này lý tưởng để chuẩn bị cho các kỳ thi vấn đáp, trắc nghiệm
• Phụ lục có ích của các giá trị xét nghiệm có tầm quan trọng lâm sàng

TRÍCH DẪN
Harrison’s Cardiovascular Medicine 3/E (Harrison’s Specialty) 3rd Edition
by Joseph Loscalzo (Author)
Series: Harrison’s Specialty
Paperback: 768 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 3 edition (November 21, 2016)
Language: English
ISBN-10: 125983574X

Harrison – Thực hành lâm sàng Tim mạch 3e

Leave a Comment