ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA U NHÚ ĐẢO NGƯỢC MŨI XOANG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA U NHÚ ĐẢO NGƯỢC MŨI XOANG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA U NHÚ ĐẢO NGƯỢC MŨI XOANG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH
Bs Đào Hải Long1, Gs Phạm Minh Thông2
1 Khoa CDHA Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương
2 Bộ môn CDHA trường Đại học Y Hà Nội
Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh của u nhú đảo ngược mũi xoang trên chụp cắt lớp vi tính.
Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, gồm 50 bệnh nhân có mô bệnh học là u nhú đảo ngược mũi xoang và chụp cắt lớp vi tính theo đúng tiêu chuẩn.
Kết quả: Có 50 bệnh nhân với độ tuổi từ 7 đến 90 (trung bình: 53,86). Trong đó có 34 nam (68%) và 16 nữ (32%) . Vị trí u: Tổn thương tập trung ở các vị trí xoang hàm (74%), xoang sàng trước (66%), xoang sàng sau (40%), phức hợp lỗ ngách
(80%), Đặc điểm hình ảnh: làm mỏng thành xương tỷ lệ 72%, u có thùy múi tỷ lệ 70%, có ổ quá sản xương tỷ lệ 82%, có chồi xương tỷ lệ 32%.
Kết luận: Đặc điểm hình ảnh trên CLVT như làm mỏng thành xương, ổ quá sản xương, u dạng thùy múi, chồi xương rất có giá trị trong việc chẩn đoán u nhú đảo ngược.
u nhú đảo ngược mũi xoang, cắt lớp vi tính.

Tài liệu tham khảo
1. Barnes L và cộng sự (2005). Pathology and Genetics Head and Neck Tumors, WHO. 
2. Trần Văn Hợp (2005). Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 
3. Nguyễn Quang Trung (2012). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
4. Thân Hữu Tiệp (2015) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả sau 3 tháng phẫu thuật nội soi u nhú mũi xoang có sử dụng IGS, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội. 
5. Trần Viết Luân (2017) Vai trò của CT Scan trong xác định chân bám của u nhú đảo ngược mũi xoang, Tạp chí Y Học Việt Nam Tập 458, 165-167. -kha-nang-phuc-hoi-chuc-nang-that-trai-sau-tai-tuo.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment