ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA 18F-FDG PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT CÓ THYROGLOBULIN CAO VÀ XẠ HÌNH TOÀN THÂN VỚI 131I ÂM TÍNH

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA 18F-FDG PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT CÓ THYROGLOBULIN CAO VÀ XẠ HÌNH TOÀN THÂN VỚI 131I ÂM TÍNH

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA 18F-FDG PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT CÓ THYROGLOBULIN CAO VÀ XẠ HÌNH TOÀN THÂN VỚI 131I ÂM TÍNH
Bùi Quang Biểu1, Lê Ngọc Hà1, Lâm Khánh1
1 Bệnh viện Trung ương quân đội 108
Mục tiêu:Tìm hiểu đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân (BN) ung thư tuyến giáp (UTTG) biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin (Tg) cao và xạ hình toàn thân (XHTT) với 131I âm tính.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 109 BN UTTG biệt hóa sau phẫu thuật. BN được chụp 18F-FDG PET/CT phát hiện tổn thương tái phát, di căn. Đối chiếu kết quả PET/CT với kết quả mô bệnh học và theo dõi lâm sàng sau chụp PET/CT để xác định giá trị chẩn đoán của PET/CT.
Kết quả: PET/CT phát hiện được 294 tổn thương với kích thước và SUV trung bình tương ứng là 14,0 mm và 9,3 g/ml. Vị trí tổn thương được phát hiện nhiều nhất là hạch cổ, trung thất, giường tuyến giáp và phổi. 78% BN có kết quả PET/CT dương tính với tỷ lệ dương tính thật, dương tính giả, âm tính thật và âm tính giả tương ứng là 92,9; 7,1; 75 và 25%. PET/CT có độ nhạy, đặc hiệu, và độ chính xác trong chẩn đoán UTTG tái phát di căn tương ứng là 92,9; 75 và 89%. SUVmax 5,6 ng/ml là ngưỡng chẩn đoán UTTG tái phát, di căn phù hợp nhất.
Kết luận: 18F-FDG PET/CT là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có giá trị trong phát hiện tái phát, di căn ở BN UTTG biệt hóa sau phẫu thuật có Tg cao và XHTT với 131I âm tính.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment