ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 16 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ DẠ DÀY

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 16 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ DẠ DÀY

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 16 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ DẠ DÀY
Nguyễn Văn Sang1, Phùng Anh Tuấn2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả hình ảnh, xác định giá trị của chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 16 dãy trong đánh giá giai đoạn T ung thư dạ dày. Đối tượng và phương pháp: 88 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán ung thư dạ dày (UTDD) và phẫu thuật tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 9/2015 đến 10/2016.
So sánh kết quả CLVT và kết quả mô bệnh bằng Chi bình phương test và T-test. Kết quả: Vị trí u hay gặp ở 1/3 dưới 60,2%. Khối u dài 34,5 ± 16,9 mm, dày 11,5 ± 6,1 mm. CLVT chẩn đoán chính xác giai đoạn 78,4%, chẩn đoán quá mức 6,8%, chẩn đoán dưới mức 14,8%. Chẩn đoán giai đoạn T1: Se 64,3%, Sp 97,3%, Acc 92%; giai đoạn T2: Se 81,3%, Sp 77,8%, Acc 78,4%; giai đoạn T3: Se 81%, Sp 96,7%, Acc 86,4%. Kết luận: CLVT có giá trị đánh giá mức độ xâm lấn khối UTDD.

Ung thư dạ dày là một trong 4 loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới, chiếm khoảng 10% các loại ung thư nói chung và khoảng 60 – 70% các loại ung thư đường tiêu hóa [1]. Mặc dù là bệnh ác tính, tuy nhiên nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, tỷ lệ sống > 5 năm có thể đạt 90%. Chẩn đoán xác định bệnh dựa trên kết quả sinh thiết qua nội soi. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ cho phép phát hiện khối u, không xác định được mức độ xâm lấn của khối u vào thành dạ dày. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy chụp CLVT đa dãy cho phép xác định chính xác mức độ xâm lấn của khối UTDD, từ đó có chiến lược điều trị phù hợp [3, 10]. Ở Việt Nam, máy CLVT 16 dãy đã được trang bị tới tuyến y tế cơ sở và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về sử dụng máy CLVT 16 dãy đánh giá khối UTDD. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm: Mô tả hình ảnh và xác định giá trị của CLVT 16 dãy trong đánh giá giai đoạn T khối UTDD

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment