HÌNH ẢNH TIM TRONG ĐIỆN SINH LÝ

HÌNH ẢNH TIM TRONG ĐIỆN SINH LÝ

HÌNH ẢNH TIM TRONG ĐIỆN SINH LÝ.Loạn nhịp tim là một nguyên nhân chính gây tử vong (7 triệu trường hợp mỗi năm trên toàn thế giới, 400.000 chỉ riêng tại Mỹ) và tàn tật. Tuy vậy, một phương thức hình ảnh không xâm lấn để xác định bệnh nhân có nguy cơ, cung cấp chẩn đoán chính xác và hướng dẫn điều trị chưa có sẵn trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, có những ứng dụng khác nhau của hình ảnh điện sinh ở người từ tái tạo ECG / CT, MRI đến thăm dò Doppler mô cung cấp dữ liệu bổ trợ chẩn đoán cho các bác sĩ chuyên khoa tim.

Thí nghiệm điện sinh đang trải qua một sự gia tăng về số lượng, cho các nghiên cứu điện sinh trong cả chẩn đoán và can thiệp, bao gồm lập bản đồ, cắt bỏ và cấy máy tạo nhịp tim. Các yêu cầu trang thiết bị cho các quy trình này rất nghiêm ngặt, bao gồm khả năng định vị và quản lý liều. Cuốn sách này được thiết kế để xem xét tất cả các phương pháp hình ảnh hiện tại hỗ trợ chẩn đoán trong khoa điện sinh.

TÓM TẮT
Cardiac Imaging in Electrophysiology
Angelo Auricchio, Jagmeet Singh, Frank E. Rademakers
Price: $219.00
Hardcover: 345 pages
Publisher: Springer; 2012 edition (January 20, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1848824858
ISBN-13: 978-1848824850
Product Dimensions: 8.3 x 0.7 x 11 inches
Shipping Weight: 2.5 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment