ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5T TRONG PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5T TRONG PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5T TRONG PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
Bs Trần lệ Quyên1, GS Phạm Minh Thông2, Bs Nguyễn vân Khánh3
1 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bộ môn Chẩn đoán hình ảnh đại học Y Hà Nội.
2 Bệnh viện Bạch Mai, bộ môn Chẩn đoán hình ảnh đại học Y Hà Nội.
3 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Nghiên cứu mô tả 47 bệnh nhân (BN) ung thư cổ tử cung (UTCTC) được phẫu thuật có chụp CHT 1.5 Tesla trước mổ và có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Kết quả: Tuổi thấp nhất 32, cao nhất 69, trung bình 52,1 ± 10,0. UTBM vảy 89,4%, UTBM tuyến 10,6%. 100% UTCTC tăng tín hiệu trên T2WI, 94,2% đồng tín hiệu trên T1WI, 97,1% giảm khuếch tán (tăng tín hiệu) trên DWI (b800-b1000), 97,1% ngấm thuốc đối quang từ kém cơ tử cung, 61,8% ngấm không đồng nhất. Đánh giá kích thước khối u CHT 1.5T có Acc 85,3%.
Đánh giá xâm lấn âm đạo: Se 100%, Sp 100%, Acc 100%, PPV và NPV 100%. Đánh giá xâm lấn dây chằng rộng: Se 95,2%, Sp 96,2%, Acc 95,7%, PPV 95,2% và NPV 96,2%. Chẩn đoán hạch di căn: Se 100%, Sp 97,8%, Acc 97,9%, PPV 66,7% và NPV 100%. Phân loại GĐ UTCTC (kể cả giai đoạn IA không thấy u trên phim) CHT 1.5T có Acc 95,7%, chỉ đánh giá các trường hợp thấy được u trên phim, CHT 1.5T có Acc 94,1%.
Kết luận: Hình ảnh UTCTC trên CHT 1.5T có thể quan sát rõ nét trên T2WI, DWI trước tiêm và T1FS sau tiêm thuốc đối quang từ. CHT 1.5T có giá trị cao trong phân loại GĐ. CHT nên được sử dụng thường quy trong chẩn đoán phân loại GĐ UTCTC.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment