Đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm qua thóp trong chẩn đoán xuất huyết não màng não tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá

Đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm qua thóp trong chẩn đoán xuất huyết não màng não tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá

Đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm qua thóp trong chẩn đoán xuất huyết não màng não tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá
Nguyen Van Trung

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh xuất huyết não trên siêu âm qua thóp và Giá trị của siêu âm qua thóp trong chẩn đoán xuất huyết não màng não có đối chiếu với chụp CLVT.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu trên 36 trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi được chẩn đoán và điều trị xuất huyết não màng não tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá từ tháng 8 năm 2013 đến 8 năm 2015.

Kết quả: Giá trị của Siêu âm qua thóp so với cắt lớp vi tính sọ não có độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 68,8% và 87,5%; và AUC là 0, chỉ số Kappa 0.61. Dấu hiệu trực tiếp của xuất huyết não trên siêu âm: Hình ảnh ECHO tăng âm 73,3%, hỗn hợp âm 20%, giảm âm 6,7%. Kích thước khối máu tụ 40% dưới 1cm, 53,3% từ 1-3cm, 6,7% trên 3cm. Vị trí xuất huyết trong nhu mô 40%, dưới nhện 33,3% hỗn hợp 26,7%. Dấu hiệu gián tiếp mức độ xuất huyết độ III, IV 93,3% độ I, II 6,7%. Mức độ đè đẩy đường giữa độ I 60%, độ II 33,3% và độ III 6,7%.

Kết luận: Siêu âm qua thóp có giá trị cho chẩn đoán xuất huyết não cho trẻ sơ sinh.

 

 

Đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm qua thóp trong chẩn đoán xuất huyết não màng não tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá

Leave a Comment