Đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn m2 động mạch não giữa

Đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn m2 động mạch não giữa

Đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn m2 động mạch não giữa
Trần Tất Hiến, Nguyễn Quang Anh, Trần Anh Tuấn
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu tiến hành với mục tiêu: “Mô tả đặc điểm chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân tắc đoạn M2 động mạch não giữa”. Nghiên cứu hồi cứu trên 38 bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn M2 động mạch não giữa từ 1/ 2018 đến 6/ 2021 tại Trung tâm Điện quang – Bệnh viện Bạch Mai. Trong 38 bệnh nhân, có 34 bệnh nhân (chiếm 89%) được chụp CLVT, 4 bệnh nhân (chiếm 11%) được chụp CHT. Hình ảnh chụp CLVT thấy dấu hiệu nhồi máu sớm gồm xóa dải băng thùy đảo chiếm 26,5%, huyết khối tăng tỉ trọng chiếm 67,6%, xóa rãnh cuộn não chiếm 44,1% và xóa ranh giới chất trắng xám chiếm 47,1%. Hình ảnh chụp MRI thấy 100% có tăng tín hiệu nhu mô não trên DWI, 50% có tăng tín hiệu mạch máu trên FLAIR và có 25% các trường hợp tăng tín hiệu nhu mô não trên FLAIR. Tỷ lệ bệnh nhân có tái thông mạch máu tốt sau can thiệp (TICI 2b – 3) là 89%. Tỉ lệ bệnh nhân hồi phục lâm sàng tốt sau ba tháng (mRS = 0 – 2) là 57,89%. Điểm ASPECTS sau can thiệp 24 giờ giảm có ý nghĩa thống kê. Yếu tố đến viện sớm trong vòng 3 giờ đầu và điểm NIHSS ảnh hưởng đến khả năng phục hồi lâm sàng tốt sau 3 tháng. Điều trị lấy huyết khối cơ học có hiệu quả trong điều trị nhồi máu não cấp do tắc đoạn M2 của động mạch não giữa. Cần có thêm các nghiên cứu có so sánh với cỡ mẫu lớn hơn.

Đột quỵ não bao gồm chảy máu não và nhồi máu não, trong đó nhồi máu não chiếm từ 80 – 85% các trường hợp. Trên thế giới, tỷ lệ đột quỵ não được dự báo sẽ tăng lên nhanh chóng và sẽ đạt 1,2 triệu người mắc mới mỗi năm vào năm 2025.1,2 Tại Việt Nam, cùng với mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, lối sống thay đổi theo hướng giảm vận động, tuổi thọ tăng thì nguy cơ xuất hiện các bệnh lý đột quỵ não, đặc biệt là nhồi máu não cũng gia tăng.

 

Đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn m2 động mạch não giữa

Leave a Comment