Mối liên quan giữa bụi mịn PM2.5 và kết quả sinh con nhẹ cân đủ tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mối liên quan giữa bụi mịn PM2.5 và kết quả sinh con nhẹ cân đủ tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mối liên quan giữa bụi mịn PM2.5 và kết quả sinh con nhẹ cân đủ tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thủy Lợi, Lê Trường Vĩnh Phúc, Trần Ngọc Đăng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm xác định nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình và mối liên quan bụi mịn PM2.5 và kết quả sinh con nhẹ cân tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) năm 2020. Nồng độ bụi mịn PM2.5 được ngoại suy từ hệ thống 31 vị trí quan trắc cố định liên tục từ PAMAIR được phân bố tại các quận/huyện trên địa bàn TP.HCM. Mối liên quan giữa bụi mịn PM2.5 và kết quả sinh trẻ nhẹ cân được xác định thông qua mô hình hồi quy logistic đa biến. Tại các vị trí quan trắc, nồng độ PM2.5 trung bình cả năm là 27,8 µg/m³ cao gấp 2 lần hơn so với tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO (PM2.5 < 10µg/m³) và cao hơn so với tiêu chuẩn chất lượng không khí của Việt Nam (PM2.5 < 25µg/m³). Nghiên cứu cho thấy rằng tiếp xúc nồng độ PM2.5 cao trong thai kỳ của bà mẹ là một yếu tố nguy cơ dẫn đến nguy cơ sinh con nhẹ cân đủ tháng với OR là 1,01 (95% CI: 1,003 – 1,019). Nghiên cứu đề xuất cần có những biện pháp giảm thiểu tác hại và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại Tp.HCM.

Thế giới ngày càng phát triển vượt bậc, sự ô nhiễm không khí đang dần trở thành vấn nạn nghiêm trọng trên toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy cứ 10 người thì có 9 người hít thở không khí có chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao.1 Trong số các chất góp phần ô nhiễm không khí thì các hạt bụi mịn được cho rằng có nhiều tác động xấu đến môi trường và tạo ra những rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe con người. Trong đó, phơi nhiễm bụi mịn PM2.5 được biết đến là yếu tố nguy cơ môi trường hàng đầu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Mối liên quan giữa bụi mịn PM2.5 và kết quả sinh con nhẹ cân đủ tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Leave a Comment