ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NÚT MẠCH HÓA CHẤT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Ở BỆNH NHÂN DƯỚI 40 TUỔI

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NÚT MẠCH HÓA CHẤT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Ở BỆNH NHÂN DƯỚI 40 TUỔI

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NÚT MẠCH HÓA CHẤT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Ở BỆNH NHÂN DƯỚI 40 TUỔI
Nguyễn Đình Toàn1, Phạm Minh Thông2, Trịnh Hà Châu3
1 Bệnh viện 74 Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm, cắt lớp vi tính, chụp mạch máu và kết quả điều trị nút mạch hóa chất ở bệnh nhân UTBMTBG dưới 40 tuổi tại Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 25 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là UTBMTBG được nút mạch hóa chất tại Trung tâm Điện quang – Bệnh viện Bạch Mai từ T8/2018 – T8/2021.
Kết quả: Đa số bệnh nhân UTBMTBG dưới 40 tuổi có hình ảnh giảm âm và hỗn hợp âm (72%) trên siêu âm 2 chiều và có tăng sinh mạch trên siêu âm Doppler mầu, chiếm 68.0%. Trên hình ảnh cắt lớp vi tính, khối u giảm tỷ trọng chiếm tỷ lệ 64% và có tăng sinh mạch chiếm 68.0%. Các khối u UTBMTBG có tăng sinh mạch nhiều trên chụp mạch, chiếm 92%. Sau điều trị AFP có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu sau đó tăng lên ở tháng thứ 9. Bilirubin có xu hướng giảm trong 3 tháng đầu, sau đó tăng ở tháng thứ 6 và thứ 9. Kích thước khối u có xu hướng giảm ở tháng thứ 1,3 và tăng ở tháng thứ 6, 9. Thời gian sống thêm trung vị là 13 tháng với khoảng tứ phân vị [5.5 ÷ 22], thời gian sống thêm dài nhất hiện tiếp tục theo dõi là 57 tháng.
Kết luận: Điều trị nút mạch hóa chất có hiệu quả làm giảm kích thước khối u, bilirubin, AFP và kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân UTBMTBG.


nút mạch hóa chất, ung thư biểu mô tế bào gan

Tài liệu tham khảo
1. Đào Văn Ninh. Theo dõi kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát băng nút mạch hoá chất 9/2002 đến 9/2005. Luận văn bác sĩ Chuyên khoa II; 2005. 
2. Nguyễn Thị Lưu Phương. Đánh giá kết quả bước đầu điều trị ung thư gan nguyên phát bằng phương pháp nút mạch và tiêm Doxorubicin, Cysplatin vào động mạch gan. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II; 2002. 
3. Phạm Minh Thông. Kết quả ban đầu của nút hoá chất động mạch gan trong điều trị ung thư gan nguyên phát. Công trình nghiên cứu y học của bệnh viện Bạch Mai 1999-2000; 2004. 
4. Nguyễn Quang Thành. Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát bằng nút mạch hoá dầu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Luận văn Thạc sĩ Y học; 2014. 
5. Lê Anh Tuấn. Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng nút hoá chất động mạch gan. . Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú; 2003. 
6. Mai Hồng Bàng. Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tiêm ethanol qua da vào khối u dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Luận án tiến sĩ Y học; 1997. 
7. Đặng Thị Minh. Điều trị ung thư gan nguyên phát một, hai khối bằng tiêm cồn tuyệt đối vào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm tại bệnh viện Nam Định. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II; 2001. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment