TIẾT NIỆU HỌC DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

TIẾT NIỆU HỌC DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

TIẾT NIỆU HỌC DỰA TRÊN CHỨNG CỚ  ( Evidence-based Urology )

Cuốn sách duy nhất cung cấp những thông tin cập nhật về sự phù hợp của cả hai lựa chọn điều trị Nội khoa và phẫu thuật cho một loạt các rối loạn tiết niệu dựa trên các bằng chứng hiện tại tốt nhất.

Được viết bởi một nhóm các tác giả nổi bật thông qua giám định chuyên môn và lãnh đạo của họ trong việc thực hành tiết niệu dựa trên chứng cứ, cuốn sách này cung cấp các khuyến nghị thực tiễn cho việc chăm sóc bệnh nhân. 

Mỗi chương là một loạt các nội dung tập trung vào câu hỏi lâm sàng được giải quyết một cách có hệ thống, bao gồm cả việc tìm kiếm tài liệu toàn diện, đánh giá chất lượng của một bằng chứng, và đánh giá tỷ lệ lợi ích và tác hại của một lựa chọn điều trị cho trước.

Tiết niệu dựa trên Bằng chứng là một nguồn thông tin vô giá dựa trên chứng cứ vào hướng dẫn thực hành lâm sàng.

TIẾT NIỆU HỌC DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

THÔNG TIN

Evidence-based Urology

Philipp Dahm, Roger Dmochowski

ISBN: 978-1-4051-8594-3

Hardcover : 432 pages

June 2010, Wiley-Blackwell

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment