ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT DA CẲNG BÀN TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TẠI KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT DA CẲNG BÀN TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TẠI KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT DA CẲNG BÀN TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TẠI KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Võ Ngọc Minh Việt1; Phạm Hiếu Liêm2; Nguyễn Anh Tuấn3
TÓM TẮT
Mục tiêu: khảo sát đặc điểm lâm sàng bệnh nhân mất da cẳng tay, bàn tay được điều trị bằng vạt da cuống bẹn tại Khoa Vi phẫu Tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang bệnh nhân có khuyết hổng mất da cẳng tay, bàn tay được điều trị bằng vạt da cuống bẹn từ 10 – 2011 đến 05 – 2013. Thu thập số liệu dựa vào bệnh án mẫu, dựa vào hồ sơ và hình ảnh bệnh nhân lưu lại tại Khoa Tạo hình Vi phẫu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Kết quả: 38 trường hợp thỏa mãn tiêu chuẩn chọn bệnh được đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung bình 27,6, nhỏ nhất 16 tuổi và lớn nhất 51 tuổi. Nam giới chiếm 81,6%, công nhân 76,2%, nguyên nhân tổn thương chủ yếu do tai nạn lao động 81,6%, tai nạn sinh hoạt 10,5%, tiếp đến là tai nạn giao thông và do các nguyên nhân khác chiếm 2,6% và 5,3%; dập nát đứt lìa, dập nát, lột găng và mất da là 4 loại tổn thương thường gặp nhất chiếm tỷ lệ lần lượt 23,8%; 21,1%; 18,4% và 15,7%. Tổn thương phối hợp lộ gân xương khớp và gãy xương chiếm đa số (18% và 11%). Kết luận: tổn thương mất da cẳng tay, bàn tay rất đa dạng và phức tạp.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẤT DA CẲNG BÀN TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG VẠT DA CUỐNG BẸN TẠI KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Leave a Comment