PET/CT, Cách tiếp cận theo hướng Bệnh lý

PET/CT, Cách tiếp cận theo hướng Bệnh lý

PET/CT, Cách tiếp cận theo hướng Bệnh lý.Chụp cắt lớp vi tính phát xạ Positron PET/CT: Một phương pháp tiếp cận theo hướng bệnh lý cung cấp cho các bác sĩ X-quang và các chuyên gia Y học hạt nhân một sự hiểu biết thấu đáo về các ứng dụng lâm sàng của PET-CT, một phương thức hình ảnh tiên tiến mang tính đột phá cung cấp một sự kết hợp mạnh mẽ của hình ảnh giải phẫu và chức năng chuyển hóa.

Được viết với một cách tiếp cận theo định hướng bệnh lý, PET-CT kiểm tra sự hiểu biết, sử dụng, và giải thích hình ảnh PET-CT trong thực hành lâm sàng.
Đồng tác giả bởi các chuyên gia trong cả hai lĩnh vực hình ảnh PET và CT, văn bản này phục vụ như là một đánh giá tổng hợp các khía cạnh thực tế của phương thức chụp ảnh mới này trong khi cung cấp phạm vi bao phủ toàn diện và dựa trên bằng chứng.
Cuốn sách này bao gồm tất cả các thực thể lâm sàng mà PET-CT có thể được sử dụng trong thực tế hiện đại ngày nay.
Sử dụng một cách tiếp cận theo định hướng bệnh tích hợp, PET-CT đánh giá:
+ Các tình huống chẩn đoán trong đó PET-CT sẽ chứng minh là có giá trị nhất
+ Y học dựa trên bằng chứng cho các tiện ích, ứng dụng, và hạn chế đối với từng bệnh
+ Thảo luận lồng ghép về những phát hiện CT sẽ dựa trên việc giải thích PET và ngược lại
+ “Các bước tiếp theo” trong việc đánh giá lâm sàng bệnh nhân (ví dụ, các nghiên cứu hình ảnh bổ sung)
+ PET-CT cũng bao gồm một đĩa CD được đóng gói với tất cả các hình ảnh từ cuốn sách. Với hơn 340 bức ảnh độ phân giải cao tạo nên một bổ sung hoàn hảo để nghiên cứu chuyên sâu và sử dụng cho các bài ​​thuyết trình PowerPoint.

 

Product details
File Size: 2650 KB
Print Length: 141 pages
Page Numbers Source ISBN: 3319055178
Publisher: Springer; 2015 edition (June 28, 2014)
Publication Date: June 28, 2014
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English

PET/CT, Cách tiếp cận theo hướng Bệnh lý

Leave a Comment