ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN BASEDOW PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP ĐƯỜNG TIỀN ĐÌNH MIỆNG

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN BASEDOW PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP ĐƯỜNG TIỀN ĐÌNH MIỆNG

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN BASEDOW PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP ĐƯỜNG TIỀN ĐÌNH MIỆNG
Nguyễn Xuân Hậu1,2, Phạm Văn Hoàn1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân Basedow được phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua đường miệng (TOETVA) tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh thực hiện trên 8 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn được phẫu thuật TOETVA tại Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022. Các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phẫu thuật được ghi nhận. Kết quả: Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 31,87±8 tuổi. Thể tích tuyến giáp trung bình là 23.95±2.54 cm3. Kích thước u trung bình là 13,75±5,15 mm. Đa số u gặp ở 1 thùy của tuyến giáp, tỉ lệ phát hiện u ở cả hai thùy tuyến giáp là 25%. Trong nghiên cứu của chúng tôi 100 các bệnh nhân được phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ, thời gian phẫu thuật trung bình là 135±34.6 phút. Kết luận: Phẫu thuật TOETVA có thể ứng dụng trong điều trị bệnh lý Basedow.

Bệnh Basedow (Grave’s disease) là một bệnh tự miễn khá phổ biến ở nước ta cũng như trên thế  giới.  Tại  Việt  Nam  chưa  có  thống  kê  toàn quốc về bệnh Basedow, chỉ có những tài liệu địa phương  được công  bố.Tại  châu  Âu  tỷ  lệ  mắc bệnh hằng năm là 20/100000 dân, tại Mỹ tỷ lệ khoảng  40/  100000  dân.  Bệnh  chủ  yếu  gặp  ở nữa giới hầu hết ở lứa tuổi 20-50. 1. Hiên nay có 3 phương pháp điều trị bệnh Basedow là điều trị nội khoa, điều trị xạ I131và điều trị ngoại khoa. Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng và chỉ định cho từng trường hợp cụ thể. Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp là một trong những phương pháp điều trị cho kết quả nhanh và hiệu quả.Cắt tuyến  giáp  qua  nội  soi  qua  tiền  đình miệng (TOETVA) là một trong những quy trình nội soi phổ biến nhất đã được mô tả lần đầu tiên vào năm 2016 bởi Anuwong và cộng sự2. So với các phương pháp khác (chẳng hạn như phương pháp  tiếp  cận  tuyến  giáp  nội  soi  đường  nách hoặc vú), TOETVA có tính ưu việt riêng của nó bao gồm không có sẹo, bóc tách tối thiểu, và có thể tiếp cận được cả hai thùy tuyến giáp và hạch cổ trung tâm3Từ  năm  2018,  TOETVA  đã  được  ứng  dụng trong điều trị các bệnh lý tuyến giáp bao gồm cả bệnh Basedow tạiĐại học Y Hà Nội4. Tuy nhiên,tại Việt Namchưa có nghiên cứu nào đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân Basedowđược phẫu thuật TOETVA. Vì vậy, trong nghiên cứu này, mục đích chúng tôi nhằm đánh giá  đặc  điểm  lâm  sàng,  cận  lâm  sàng  ở  bệnh nhân Basedow được  phẫu  thuật TOETVA  tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment