ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN U XƠ TỬ CUNG KÍCH THƯỚC LỚN PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN U XƠ TỬ CUNG KÍCH THƯỚC LỚN PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN U XƠ TỬ CUNG KÍCH THƯỚC LỚN PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Hà Văn Huy1, Nguyễn Viết Trung1
1 Bệnh viện Quân y 103
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân u xơ tử cung kích thước lớn phẫu thuật tại khoa Phụ – Sản, Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 67 bệnh nhân u xơ tử cung kích thước lớn được phẫu thuật cắt tử cung tại Bệnh viện Quân y 103 từ 4/2021 đến 3/2022. Kết quả: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 46,01 ± 4,87 tuổi, thấp nhất 37 tuổi, cao nhất 65 tuổi. Nhóm tuổi 40-50 chiếm tỉ lệ cao nhất: 62,69%. 49,26% bệnh nhân có thời gian phát hiện u xơ trên 1 năm. Triệu chứng cơ năng phổ biến nhất là đau bụng hạ vị (68,66%) và rối loạn kinh nguyệt (65,67%). 100% bệnh nhân có kích thước u xơ trên siêu âm > 6cm, tỉ lệ khối u xơ có kích thước > 7cm là 49,25%. Kết luận: U xơ tử cung là một bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, triệu chứng lâm sàng phụ thuộc vào vị trí và kích thước khối u. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng là một yếu tố quan trọng khi chỉ định phẫu thuật cắt tử cung.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
U xơ tử cung kích thước lớn, phẫu thuật nội soi cắt tử cung, phẫu thuật mở cắt tử cung

Tài liệu tham khảo
1. Dương Thị Cương, Nguyễn Đức Hinh. “U xơ tử cung”, Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành. 1999; Nhà xuất bản Y học:Trang. 88-107. 
2. Nguyễn Đức Hinh. “Lịch sử cắt tử cung”. 2011; Nhà xuất bản Y học, Một số kỹ thuật cắt tử cung:Trang 9-17. 
3. Nguyễn Văn Đồng. “Nghiên cứu kết quả cắt tử cung do u xơ tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa” 2017; Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Y học, trường Đại học Y Hà Nội 
4. Nguyễn Bá Mỹ Nhi. “Áp dụng cắt tử cung qua nội soi tại bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ” Tạp chí Phụ Sản số 2. 2001 Trang 29-32. 
5. Nguyễn Văn Giáp. “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt tử cung hoàn toàn tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ 12/2004 – 6/2006” 2006; Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II Đại học Y Hà Nội. 
6. Nguyễn Đức Tú. “Điều trị u xơ tử cung bằng phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương”. 2019; Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II Đại học Y Hà Nội. 
7. Nguyễn Tuấn Hải. “Nghiên cứu kết quả cắt tử cung hoàn toàn do u xơ tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh”. 2018. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa II trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. 
8. Nguyễn Quốc Khiêm. “Nghiên cứu điều trị u xơ tử cung bằng phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn tại Bệnh viện Phụ Sản Nam Định”. 2018. Luận văn Thạc sĩ Y học trường Đại học Y Hà Nội. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment