ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO COVID -19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO COVID -19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO COVID -19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
Trần Văn Giang*, Nguyễn Thị Ngọc*

TÓM TẮT87
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở 258 bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương. Đối tượng & phương pháp: Mô tả cắt ngang 258 bệnh nhân viêm phổi do COVID-19. Kết quả: Các triệu chứng thường gặp của viêm phổi do COVID-19 gồm: ho (87,6%), sốt (81,8%), khạc đờm (31,4%), mệt mỏi (41,1%), khó
thở (24,8%), đau họng (33,3%), tiêu chảy (26,0%). Các xét nghiệm: số lượng tế bào CD4 thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) trong các trường hợp viêm phổi nặng do COVID-19; ngược lại AST, CRP, LDH, Ferrtin, D-dimer lại tăng cao có ý nghĩa ở các bệnh nhân viêm phổi nặng do COVID-19. Đa số tổn thương CT phổi gặp ở nhiều thùy phổi (83,7%) tập trung chủ yếu thùy dưới phổi 2 bên với hình ảnh hay gặp là kính mờ (74,4%) và tổn thương mô kẽ (36,8%). bệnh cảnh lâm sàng nặng hơn như suy hô hấp, ARDS, nhiễm khuẩn huyết (5%), trong đó viêm phổi chiếm tỉ lệ 76,4% với tỉ lệ tử vong ước tính 2,3% [1]. Bệnh cảnh lâm sàng đa dạng làm cho việc chẩn đoán và điều trị gặp nhiều khó khăn.
Tại Việt Nam, tính đến ngày 30/11/2021 tổng số bệnh nhân COVID-19 là 1.168.228 người, trong đó có 24.407 trường hợp tử vong. Các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung tìm hiểu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng chung các bệnh nhân nhiễm COVID – 19. Hiện chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân viêm phổi do COVID-19. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO COVID -19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Leave a Comment