Ý nghĩa của một số chỉ số xét nghiệm hồng cầu lưới trên lâm sàng

Ý nghĩa của một số chỉ số xét nghiệm hồng cầu lưới trên lâm sàng

Ý nghĩa của một số chỉ số xét nghiệm hồng cầu lưới trên lâm sàng
Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Chí Thành
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Hồng cầu lưới là các tế bào hồng cầu chưa trưởng thành. Chúng bắt nguồn từ tủy xương, biệt hóa rồi ra máu ngoại vi trở thành hồng cầu trưởng thành. Xét nghiệm số lượng, tỷ lệ hồng cầu lưới từ lâu đã được thực hiện để đánh giá chức năng, hoạt động của sinh hồng cầu. Xét nghiệm này không chỉ giúp đánh giá và phân loại thiếu máu mà còn giúp theo dõi sự phục hồi của tủy xương sau điều trị hóa chất hay ghép tủy… Gần đây, nhiều chỉ số khác của hồng cầu lưới như chỉ số lượng hemoglobin hồng cầu lưới (CHr), chỉ số trưởng thành hồng cầu lưới (IRF), nồng độ hemoglobin hồng cầu lưới (retHb), tỉ lệ trưởng thành hồng cầu lưới (RMI) được nghiên cứu với nhiều ý nghĩa trong chẩn đoán và điều trị thiếu máu. Bởi vậy, bài báo này nhằm giới thiệu về một số chỉ số xét nghiệm hồng cầu lưới và ý nghĩa của chúng trên lâm sàng.

Trong giai đoạn hồng cầu lưới, các RNA sẽ mất dần và màng hồng cầu cũng sẽ hoàn thiện dần (như mất dần CD71, CD 49b), tạo ra hình dạng lõm 2 mặt để hồng cầu có sự ổn định và khả năng biến dạng khi lưu hành trong mạch máu.3 Hồng cầu lưới có kích thước lớn hơn hồng cầu trưởng thành (10-15μm). Các tế bào hồng cầu lưới tiếp tục tổng hợp hemoglobin, khoảng 20-30% lượng hemoglobin của hồng cầu được tổng hợp trong giai đoạn này. Hồng cầu lưới sẽ mất khoảng 1-2 ngày lưu hànhtrong tuần hoàn để trở thành hồng cầu có đầy đủ chức năng.

Ý nghĩa của một số chỉ số xét nghiệm hồng cầu lưới trên lâm sàng

Leave a Comment