Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo

Tên đề tài luận án: ” Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo “.
Chuyên ngành: Nhãn khoa   Mã số: 62.72.56.01
Họ và tên NCS: Hồ Xuân Hải  Khóa: 30
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Hoàng Thị Phúc.
   2. PGS.TS Cung Hồng Sơn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội
Những kết luận mới của luận án:
1. Đây là nghiên cứu đầu tiên về bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo ở Việt Nam. Luận án đã tổng kết được đặc điểm lâm sàng của bệnh lý bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo.
2. Luận án đã bước đầu đánh giá được kết quả của phẫu thuật điều trị bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo về giải phẫu (võng mạc áp trên soi đáy mắt và siêu âm) và chức năng (thị lực của mắt sau mổ). Luận án cũng nêu ra các biến chứng gặp phải trong quá trình phẫu thuật và sau mổ.
3. Luận án đã nêu ra các thuận lợi và khó khăn gặp phải khi áp dụng các phương pháp phẫu thuật (độn củng mạc, đai củng mạc, cắt dịch kính, mổ bong võng mạc bằng khí nở) trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo.
Kết quả nghiên cứu trên giúp ích cho bác sĩ nhãn khoa trong việc:
1. Biết được đặc điểm lâm sàng của bệnh lý bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo.
2. Biết được thuận lợi và khó khăn gặp phải khi áp dụng các phương pháp phẫu thuật điều trị bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo.
3. Chỉ định phương pháp phẫu thuật thích hợp với mỗi bệnh nhân bong võng mạc trên mắt đã đặt thể thủy tinh nhân tạo

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment