ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CAO TUỔI

ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CAO TUỔI

 ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CAO TUỔI

Vũ Thị Thanh Huyền*; Nguyễn Thị Thu Hương*; Vũ Xuân Nghĩa**
TÓM TẮT
Mục tiêu:  nhận xét đặc điểm rối loạn lipid  (RLLP)  ở  bệnh nhân (BN)  đái tháo đường (ĐTĐ)
cao tuổi.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  mô tả  cắt ngang trên  256  BN  ĐTĐ týp  2  ≥ 60 tuổi được chẩn đoán xác định ĐTĐ theo tiêu chuẩn của WHO (2006) đang điều trị ngoại trú tại Bệnh  viện Lão khoa Trung ương từ tháng 2 – 2013 đến 5 – 2013. 
Kết quả: 80,3% BN có RLLP, BN có nồng độ TC ≥ 5,2 mmol/l, TG ≥ 2,3 mmol/l; HDL-C ≤ 0,9  mmol/l, LDL-C ≥ 3,4 mmol/l  và TC/HDL-C  ≥ 5 tương  ứng là 31,2%; 39,9%; 19,2%; 18,8% và  26%. Tỷ lệ RLLP cao nhất ở nhóm tuổi 60 – 69 (81,9%). BN phát hiện bệnh từ 1 – 5 năm có tỷ lệ cao nhất (52,9%). Tỷ  lệ  BN kiểm soát LDL-C đạt mục tiêu 70,7%, không đạt mục tiêu 29,3%, tỷ lệ  kiểm soát HDL-C đạt mục tiêu 38,6%.  Kiểm soát tốt lipid máu nam  48,5%,  nữ  32,7%, nam 
giới kiểm soát HDL-C tốt hơn nữ giới (p < 0,05). 
Kết luận:  nghiên  cứu cho thấy tỷ  lệ  RLLP  tương đối  cao ở  BN  ĐTĐ týp 2 cao tuổi  và có liên  quan đến thời gian mắc ĐTĐ

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment