ĐẶC ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI CÁC PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2012

ĐẶC ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI CÁC PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2012

 ĐẶC ĐIỂM VÀ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU TRỊ ARV  CỦA BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI CÁC PHÒNG KHÁM NGOẠI  TRÚ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2012

Tạ Thị Lan Hương*; Hoàng Huy Phương**; Đỗ Văn Dung*
TÓM TẮT
Nghiên cứu tiến hành tại 2 phòng khám ngoại trú của tỉnh Ninh Bình, từ  12 –  2011 đến 6 – 2012 bằng phương pháp mô tả  cắt ngang và hồi cứu trên bệnh án; tiến hành phỏng vấn 296 bệnh  nhân (BN) đang điều trị ARV, kết quả cho hấy: 70,9% BN có kiến thức về tuân thủ điều trị  ARV. Trong nghiên cứu này, nữ có kiến thức về tuân  thủ  điều trị  ARV tốt hơn 2,4 lần so với nam giới (p < 0,05). Những người đang tham gia sinh  hoạt câu lạc bộ/nhóm giáo dục đồng đẳng  có kiến thức tốt hơn những người không tham gia  4,7 lần (p < 0,001). BN được tập huấn về  điều trị  ARV ≥ 3 buổi trước điều trị  có kiến thức đạt  về tuân thủ điều trị ARV cao hơn gấp 3,6 lần những người đi tập huấn < 3 buổi (p < 0,001)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment