Đặc trưng xã hội-nhân khẩu, hành vi nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tại TP Hồ Chí Minh

Đặc trưng xã hội-nhân khẩu, hành vi nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tại TP Hồ Chí Minh

Tên bài báo:Đặc trưng xã hội-nhân khẩu, hành vi nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tại TP Hồ Chí Minh

Tác giả:    Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Thuỷ Long, Trương Uyên Ninh

Tên tạp chí:    Y học dự phòng

Năm xuất bản:    2004    Số:    4    Tập:    14    Trang:    82-86

Tóm tắt:    

Nghiên cứu cắt ngang trên 600 người có quan hệ tình dục đồng giới nam (QHTDĐGN) tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 và 5 năm 2004. Đã hình thành những nhóm QHTDĐGN với hệ thống các dịch vụ riêng. Mua dâm 28,9%; bán dâm 36,5%. QHTD qua đường hậu môn trong tháng qua 54%. Tỷ lệ sử dụng bao cao su khi quan hệ với các loại bạn tình nam giới trong tháng không quá 60%. Trong 6 tháng qua nhóm này còn có QHTD với phụ nữ bình thường 16,6% với tỷ lệ luôn dùng bao cao su rất thấp 26,3%. Nhóm này còn tiêm chính ma tuý 1,7% trong vòng 12 tháng qua.

Đặc trưng xã hội-nhân khẩu, hành vi nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tại TP Hồ Chí Minh

Leave a Comment