Đái tháo đường và bệnh thận

Đái tháo đường và bệnh thận

Đái tháo đường và bệnh thận.Bệnh tiểu đường và bệnh thận đánh giá các nghiên cứu cập nhật nhất về bệnh thận đái tháo đường, sự hiểu biết hiện tại về sinh lý bệnh, thay đổi cấu trúc thận và các đặc điểm lâm sàng và tóm tắt các phương thức điều trị lâm sàng dựa trên bằng chứng gần đây để phòng ngừa và quản lý bệnh thận tiểu đường. Các khía cạnh lâm sàng chung được đề cập, cũng như tổng quan về các phương pháp tiếp cận mới được thiết kế bởi các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này.

Một bản tóm tắt thuận tiện cho các bác sĩ tham gia chăm sóc bệnh nhân tiểu đường với mức độ liên quan đến thận khác nhau, Bệnh tiểu đường và Bệnh thận cũng là một nguồn tài nguyên hữu ích cho các nội trú nội và sinh viên quan tâm đến tình trạng hiện tại và cách tiếp cận trong tương lai để giảm gánh nặng bệnh tiểu đường và bệnh thận tiểu đường.

Đái tháo đường và bệnh thận
Diabetes and Kidney Disease
Editors
Edgar V. Lerma
Vecihi Batuman
Publisher

Đái tháo đường và bệnh thận

Leave a Comment