ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU VỀ KẾT QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT CHỤP MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU VỀ KẾT QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT CHỤP MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

 ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU VỀ KẾT QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT CHỤP MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Tạ Vương Khoa*; Nguyễn Minh Tuấn* 
Trương Công Hoa*; Hoàng Tiến Trọng Nghĩa*
TÓM TẮT
Nghiên cứu tiến cứu trên 66 bệnh nhân (BN), bao gồm 47 BN nam (71,21%) và 19  BN  nữ(28,79%), tuổi trung bình 43,35, được chụp mạch não tại Bệnh viện Quân y 175 từ 3 – 2013 đến 6 – 2014 nhằm đánh giá kết quả và tính an toàn của thủ thuật. 
Kết quả: thực hiện tổng số  68 lượt thủ  thuật. Chảy  máu nội sọ, bao gồm chảy máu dưới nhện (21,21%) và chảy máu não (22,73%) là nhóm nguyên nhân có chỉ  định nhiều nhất. Bước đầu cho thấy chụp mạch não cung cấp nhiều thông tin giá trị giúp chẩn đoán xác định và lập kế hoạch điều trị. Tỷ  lệ  thành công thủ  thuật là 98,53%; biến chứng thần kinh: 2,94%, bao gồm 
1,47% có cơn thiếu máu não thoáng qua và nhồi máu não là 1,47%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment