ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CHẾ PHẨM ERGOCALCIFEROL 1,2%

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CHẾ PHẨM ERGOCALCIFEROL 1,2%

 ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CHẾ PHẨM ERGOCALCIFEROL 1,2%

Nguyễn Văn Long*; Chử Văn Mến*
Đặng Trường Giang*; Lê Bạch Mai**
*
TÓM TẮT
Ergocalciferol là một dạng tiền vitamin của vitamin D hay cũn được gọi là vitamin D2 . Khi hấp thu  vào cơ thể, ergocalciferol sẽ  giúp cơ thể  hấp thu canxi và photsphat. Viện Dinh dưỡng đã chiết xuất  thành công ergocalciferol từ Saccaromyces cerevisiae  làm nguyên liệu trong sản xuất thuốc và thực  phẩm chức năng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành thử nghiệm độc tính cấp và bán trường  diễn của nguyên liệu ergocalciferol để  đánh giá độ  an toàn của ergocalciferol. Kết quả  nghiên cứu  cho thấy: đã xác định được độc tính cấp của ergocalciferol 1,2% do Viện Dinh dưỡng cung cấp trên  chuột nhắt trắng theo đường uống với LD50 = 2.025 mg/kg trọng lượng cơ thể. Với liều dùng 200 mg  và 400 mg/kg/24 giờ, uống liên tục trong 42 ngày, ergocalciferol không ảnh hưởng đến sự phát triển  trọng lượng thỏ, không làm biến đổi điện tim thỏ, không làm biến đổi các chỉ số huyết học (như hồng  cầu, bạch cầu, tiểu cầu và hàm lượng hemoglobin). Các chỉ  số  đánh giá chức năng gan (hoạt độ AST, ALT), thận (nồng độ ure, creatinin) trong giới hạn bình thường

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment