ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA NP(H) TRÊN THỰC NGHIỆM

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA NP(H) TRÊN THỰC NGHIỆM

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA NP(H) TRÊN THỰC NGHIỆM
Bùi Thị Thu Hà1,2, Vũ Mạnh Hùng3, Nguyễn Thanh Hải4
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá độc tính cấp (LD50) và độc tính bán trường diễn của NP(H) chiết xuất từ rễ tam thất trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Xác định độc tính cấp (LD50) của NP(H) trên chuột nhắt trắng bằng đường uống theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và Hướng dẫn của WHO. Kết quả: NP(H) uống tới mức liều 6.000 mg/kg/ngày không gây chết chuột, NP(H) rất ít độc. NP(H) với 2 mức liều 200 và 900 mg/kg/ngày, uống liên tục trong 90 ngày, không gây ảnh hưởng tới các chỉ số chức năng, hình thái của động vật thực nghiệm. Kết luận: NP(H) chiết từ rễ củ tam thất đã hấp qua nhiệt trên thực nghiệm rất ít độc.

Trong công trình trước đây, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã công bố kết quả phân lập saponin từ rễ củ tam thất 4 năm tuổi được thu hái tại vùng Tây Bắc Việt Nam trước và sau chế biến. Đồng thời, cũng từ nguyên liệu này, cao định chuẩn của rễ củ tam thất Panax notoginseng (Burk.) F.H, viết tắt là NP(H), chiết từ rễ củ tam thất khô được hấp qua hơi nóng ở 1200C trong 8 giờ. NP(H) được nghiên cứu bào chế, xây dựng và kiểm định tiêu chuẩn tại Khoa Hóa phân tích và Tiêu chuẩn, Viện Dược liệu

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA NP(H) TRÊN THỰC NGHIỆM

Leave a Comment