ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA CÁC MARKER CEA, CYFRA21-1 VÀ NSE TRONG MÁU NGOẠI VI ĐỂ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA CÁC MARKER CEA, CYFRA21-1 VÀ NSE TRONG MÁU NGOẠI VI ĐỂ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI

 ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA CÁC MARKER CEA, CYFRA21-1 VÀ NSE TRONG MÁU NGOẠI VI ĐỂ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI

Hồ Văn Sơn*; Nguyễn Hồng Sơn*
TÓM TẮT
Sử dụng các test không xâm lấn để chẩn đoán sớm ung thư phổi (UTP) có thể giúp giảm số bệnh nhân (BN) được chẩn đoán khi bệnh đã phát triển, yếu tố  làm tiên lượng bệnh xấu hơn. 
Chúng tôi phân tích độ chính xác của một nhóm các marker máu ngoại vi trong chẩn đoán UTP.
Phương pháp:  100 người cho khỏe mạnh và 126 BN bị  UTP tham gia vào nghiên cứu. Các marker CEA, CYFRA 21-1, NSE được xác định bằng kỹ thuật điện hóa phát quang.
Kết quả: CEA, CYFRA21 -1 ở BN UTP cao hơn đáng kể so với người cho kh ỏe mạnh (p < 0,0001,p < 0,0001)  tương  ứng. CEA kết hợp với CYFRA21 -1 cho diện tích dưới đường cong ROC 0,89%, với độ nhạy và độ đặc hiệu trên 85%.
Kết luận: phân tích CEA kết hợp với CYFRA21-1 và NSE cho phép phân biệt chính xác giữa người khỏe mạnh và BN UTP. Phương pháp đa marker không xâm lấn này cần được nghiên cứu thêm để  đánh giá vai trò tiềm năng của  nó trong chẩn đoán hoặc sàng lọc các đối tượng nghi ngờ UTP.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment