NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CẤP

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CẤP

 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CẤP

Tạ Bá Thắng*; Lê Đức Thọ**; Hồ Văn Thạnh**
Nguyễn Phương Dung**; Nguyễn Thị Hồng**
TÓM TẮT
Mục tiêu: xác định giá trị tiên lượng nặng của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân (BN)  viêm phổi cấp  (VPC). Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu 190  BN VPC  điều trịtại Khoa Lao và Bệnh phổi – Bệnh viện Quân y 103 từ 01 – 01 – 2011 đến 01 – 01 – 2014. Đánh giágiá trị tiên lượng các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng. Kết quả: tỷ lệ thiếu máu, tăng nồng độ ure, creatinin và tràn dịch màng phổi (TDMP)  cao hơn  ở  nhóm BN  nặng (p  <  0,05).  Các yếu tố  tiên lượng nặng gồm: bệnh kết hợp; thiếu máu; giảm số lượng bạch cầu; tăng ure, creatinin và CRP huyết thanh; tổn thương hang và TDMP trên X quang

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment