Đánh giá hiệu quả của hồi sức theo đích cần đạt ở bệnh nhân chết não hiến tạng tiềm năng

Đánh giá hiệu quả của hồi sức theo đích cần đạt ở bệnh nhân chết não hiến tạng tiềm năng

Hồi sức theo đích cần đạt (luật 100) với xử trí huyết động dựa vào PiCCO cho kết quả tốt. Đa số  bệnh nhân (BN) chết não tim còn đập và tỷ lệ tạng đủ điều kiện hiến ghép ở 36 giờ, giảm dần theo  thời gian chết não. Gan và thận của người chết não đạt chất lượng tốt qua kết quả mô học, kết quả  lâm sàng và cận lâm sàng ở BN ghép các tạng này.

Chết não gây thay đổi sinh lý nặng, dẫn  đến rối loạn không hồi phục chức năng các  tạng. Hồi sức tốt BN chết não sẽ làm tăng  số tạng hiến có đủ tiêu chuẩn ghép ]2]. Do  vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm  đánh  giá  hiệu  quả  của  hồi  sức  theo  đích  cần đạt ở các tạng thận, gan, tim, phổi của  người chết não hiến tạng tiềm năng

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment