ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KHUNG HỖ TRỢ NẮN CHỈNH Ổ GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI NGƯỜI LỚN TRONG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BẰNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT KHÔNG MỞ Ổ GÃY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KHUNG HỖ TRỢ NẮN CHỈNH Ổ GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI NGƯỜI LỚN TRONG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BẰNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT KHÔNG MỞ Ổ GÃY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KHUNG HỖ TRỢ NẮN CHỈNH Ổ GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI NGƯỜI LỚN TRONG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BẰNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT KHÔNG MỞ Ổ GÃY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN
Đoàn Anh Tuấn1,2, Nguyễn Thái Sơn3
Vũ Nhất Định1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ nắn chỉnh kín của khung nắn chỉnh tự tạo trong phẫu thuật kết xương đinh nội tủy không mở ổ gãy điều trị gãy kín thân xương đùi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả lâm sàng 62 bệnh nhân (BN) gãy kín thân xươngđùi với 63 đùi gãy đã được nắn chỉnh bằng khung nắn chỉnh tự tạo và kết xương bằng đinh nội tủy có chốt không mở ổ gãy tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, thời gian từ tháng 01/2013 – 12/2015. Kết quả: Tuổi trung bình 32,98 ± 12,7 (18 – 65 tuổi). Kết quả sau mổ: Nắn chỉnh không mở ổ gãy thành công ở 63 ổ gãy thân xương đùi (100%). Thời gian nắn chỉnh trung bình 4,92 ± 1,945 phút (3 – 13 phút). Số lần phát tia nắn chỉnh 8,06 ±
3,13 lần (4 – 16 lần), thời gian phát tia 8,55 ± 3,54 giây (6,0 – 22,3 giây). Thời gian mổ trung bình 50,94 ± 8,81 phút (40 – 75 phút). Kết quả nắn chỉnh phục hồi giải phẫu: Hết di lệch 71,4%, di lệch ít 28,6%. Kết luận: Thiết kế khung nắn kín gãy thân xương đùi là hợp lý, đơn giản vàthuận tiện để sử dụng và cần ít thời gian học. Hơn nữa, phương pháp này ít gây chấn thương phần mềm và có đầy đủ các ưu điểm của phương pháp can thiệp tối thiểu cho gãy thân xương đùi.

 

https://thuvieny.com/danh-gia-hieu-qua-cua-khung-ho-tro-nan-chinh-o-gay-than-xuong-dui-nguoi-lon-trong-phau-thuat-ket-xuong-bang-dinh-noi-tuy-co-chot-khong-mo/

Leave a Comment