Kỹ thuật phẫu thuật tạo hình ung thư vú cho bác sĩ phẫu thuật tổng quát, 2020

Kỹ thuật phẫu thuật tạo hình ung thư vú cho bác sĩ phẫu thuật tổng quát, 2020

Kỹ thuật phẫu thuật tạo hình ung thư vú cho bác sĩ phẫu thuật tổng quát, 2020.Cuốn sách này bao gồm một đánh giá cập nhật về những tiến bộ trong các chiến lược quản lý cho bệnh nhân ung thư vú và các bệnh đồng mắc. Tạo hình ung thư đã trở thành tiêu chuẩn chăm sóc cho phẫu thuật bảo tồn vú và có thể dẫn đến cải thiện kết quả thẩm mỹ của phẫu thuật ung thư vú, mà không ảnh hưởng đến kết quả ung thư. Mục tiêu của văn bản là tăng cường năng lực và hiệu suất của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe liên quan đến việc điều trị dân số bệnh nhân này, điều này sẽ cải thiện kết quả thẩm mỹ, chất lượng cuộc sống và sự sống sót chung của bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú và bệnh vú. Được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, các chương đề cập đến một loạt các kỹ thuật phẫu thuật vú giúp bác sĩ phẫu thuật tổng quát cung cấp kết quả ung thư và thẩm mỹ được cải thiện cho bệnh nhân. Các tác giả đã chi tiết thực hành không chỉ tốt nhất cho các thủ tục thông thường mà cả các kỹ thuật mới và phát triển.

Kỹ thuật phẫu thuật tạo hình ung thư vú cho bác sĩ phẫu thuật tổng quát đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá không chỉ cho sinh viên y khoa mà còn cho bác sĩ phẫu thuật nói chung tìm cách cải thiện kết quả trong thực hành lâm sàng và cho các giáo sư học và dạy các kỹ thuật phẫu thuật vú mới.

Kỹ thuật phẫu thuật tạo hình ung thư vú cho bác sĩ phẫu thuật tổng quát, 2020
Oncoplastic Breast Surgery Techniques for the General Surgeon
Editors
V. Suzanne Klimberg
Tibor Kovacs
Isabel T. Rubio
Copyright
2020

Kỹ thuật phẫu thuật tạo hình ung thư vú cho bác sĩ phẫu thuật tổng quát, 2020

Leave a Comment