ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ BẰNG SEVOFLURANE VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC GIÃN CƠ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ BẰNG SEVOFLURANE VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC GIÃN CƠ

 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ BẰNG SEVOFLURANE VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC GIÃN CƠ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ

Võ Văn Hiển*; Nguyễn Hữu Tú**; Mai Văn Viện*
TÓM TẮT
Nghiên cứu 19 bệnh nhân (BN) nhược cơ (NC) (nhóm I, IIA, IIB) có chỉ  định phẫu thuật nội soi cắt tuyến ức được gây mê bằng sevoflurane và không sử dụng thuốc giãn cơ. 
Kết quả: thời gian m ất phản xạ mi mắt 110,34 giây, thời gian đạt chỉ số RE, SE < 50: 154,23 giây; thời gian đặt  ống nội khí quản (NKQ):  6,8 phút. Điều kiện đặt  ống NKQ: rất tốt 84,2%; tốt 15,8%; không có biến đổi huyết động trước, sau khi đặt ống NKQ và trong quá trình phẫu thuật. Tỷ lệ hài lòng của phẫu thuật viên đối với phương pháp vô cảm: rất hài lòng 94,7% và hài lòng: 5,3%. 100% BN được rút ống NKQ ngay sau phẫu ngay tại phòng m ổ và không có BN nào phải đặt ống NKQ lại do cơn NC, do cơn cholinergic hoặc do suy hô hấp.
Kết luận: gây mê bằng sevoflurane và không sử  dụng thuốc giãn cơ có hiệu quả  gây mê tốt đảm bảo cho phẫu thuật. BN được rút NKQ sớm và không có biến chứng về hô hấp sau phẫu thuật.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment