Đánh giá hiệu quả của xử lý không khí bằng màng lọc HEPA kết hợp khử khuẩn bằng tia cực tím trong môi trường bệnh viện

Đánh giá hiệu quả của xử lý không khí bằng màng lọc HEPA kết hợp khử khuẩn bằng tia cực tím trong môi trường bệnh viện

Đánh giá hiệu quả của xử lý không khí bằng màng lọc HEPA kết hợp khử khuẩn bằng tia cực tím trong môi trường bệnh viện

Lê Thị Anh Thư -Bệnh viện Chợ Rẫy
Tóm tắt
Đặt vấn đề:Một trong những biện pháp xử lý không khí  được  khuyến  cáo  hiện  nay  là  sử  dụng  màng  lọc HEPA, màng lọc khí hạt có hiệu quả caođể lọc vi sinh vật kết hợp với khử khuẩn bằng tia cực tím. Mục tiêu của  nghiên  cứu  là  đánh  giá  hiệu  quả  của  việc  xử  lý không khí bằng HEPA và cực tím trong các  điều kiện môi trường khác nhau.  Phương pháp nghiên cứu:  Lấy mẫu  không  khí  ở các  thời  điểm  khác  nhau  tại  phòng khám, chia làm 5 lô thử nghiệm ở các  điều kiệnthong khí khác nhau.  Lấy  mẫu  bằng  máy  Microflowá  hút 300 lít không khí trong mộ lần lấy mẫu. Kết quả: Tổng số mẫu không khí được thực hiệnlà 100 mẫu. So sánh giữa các điều kiện môi trường khác nhau cho thấy mật độ vi sinh vật  sau khi xử lý không khí trong điều kiện làm việc bình thường có giảm so với trước khi sử dụng máy nhưng không khí vẫn chưa đạt mức độ không khí sạch cấp D (  <200  khúm  vi  sinh vật  /m3 không khí).
Máy lọc khí có hiệu quả rõ khi không có người ra vào phòng và  đặc biệt giảm khi có hệ thống hút khí và độ lạnh thích hợp ( <25  khúm vi sinh vật /m3 không khí).
Trong điều kiện có người ra vào phòng không khí có các vi  khuẩn  gây NKBV  như  Staphylococcus aureus, Enteroccocus,  Klebsiella,  Acinetobater  baumanii.  Kết luận: Xử lý không khí bằng mànglọc HEPA kết hợp tia cực tímcó hiệu quả để khử khuẩn môi trường không khí. Tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc nhiều vào số người hiện diện trong phòng, mức  độ thông khí của phòng. Việc xử lý không khí bằng màng lọc HEPA kết hợp tia cực tímcần lắp đặt cùng vớihệ thống cấp khí tươi từ ngoài để có hiệu quả tối ưu. Hạn chế lưu lượng người vào  phòng  bệnh là  rất  quan  trọng  trong  việc  giảm  ô nhiễm phòng bệnh

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment