ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỐT VI SÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỐT VI SÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỐT VI SÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

Võ Hội Trung Trực*
TÓM TẮT
Ung thư biểu mô  tế  bào gan (UTBMTBG)  là  một trong những  nguyên  nhân tử  vong hàng đầu của ung thư 
Nghiên cứu tiến cứu  trên 54  bệnh nhân  (BN) UTBMTBG  tại Khoa U  gan,  Bệnh viện Chợ
Rẫy từ 5 – 2012 đến 9 – 2013. 66 khối u (trung bình 3,14 cm; dao động 1,2 – 4,98 cm) được điều  trị  bằng phương pháp  đốt vi sóng  (MWA)  qua da.  Đánh giá hiệu quả  phá hủy tại chỗ, tái phát  tại chỗ, xác định khối u mới, huyết khối tĩnh mạch và di căn xa.
Kết quả:  ghi nhận 8 BN biến chứng nhẹ  và 2 BN  biến chứng nặng. Phá hủy u hoàn toàn đạt  61/66 khối u  (92,4%).  Tái phát tại chỗ  gặp 6/66 khối u  (9,1%).  8  BN  (14,8%)  xuất hiện  u mới.  1 BN bị di căn phổi. Chưa có BN tử vong trong suốt quá trình theo dõi.
Kết luận: MWA cho hiệu quả phá hủy tại chỗ đối với khối u ≤ 5 cm. Phương pháp này tương  đối an toàn

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment