ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỖ TRỢ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA VIÊN NANG VƯƠNG ĐƯỜNG KHANG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỖ TRỢ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA VIÊN NANG VƯƠNG ĐƯỜNG KHANG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỖ TRỢ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA VIÊN NANG VƯƠNG ĐƯỜNG KHANG
TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2
Authors:  Trần Thị Lan, Anh
Advisor:  Vũ Minh, Hoàn
Trần Thị Hải, Vân
Keywords:  Đái tháo đường typ 2;Vương Đường Khang
Issue Date:  2023
Abstract:  Tóm tắt:
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ hạ đường huyết của viên nang Vương Đường Khang trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 đơn trị liệu chưa đạt mục tiêu điều trị.
Đối tượng: 30 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 đang điều trị phác đồ đơn trị liệu Metformin trong 3 tháng gần đây chưa đạt mục tiêu điều trị.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng, so sánh kết quả trước và sau điều trị.
Kết quả và kết luận: Sau 90 ngày điều trị cho 30 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 với glucose máu lúc đói 7,2 < đường máu ≤ 10, 7% ≤ HbA1c ≤ 8% bằng viên nang Vương Đường Khang kết hợp phác đồ đơn trị liệu Metformin kết quả như sau:
– Chưa thấy có tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết của viên nang Vương Đường Khang trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2. Nồng độ glucose máu đói giảm từ 7,93 ± 0,56 mmol/l xuống còn 7,84 ± 1,34 mmol/l nhưng không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Giảm HbA1c từ 7,22 ± 0,23% xuống 7,15 ± 0,53% nhưng không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Có 26,67% bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu đạt cả hai mục tiêu điều trị về kiểm soát đường máu.
– Viên nang Vương Đường Khang kết hợp phác đồ đơn trị liệu Metformin trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 chưa thấy tác dụng không mong muốn trên một số chỉ tiêu lâm sàng và cận lâm sàng.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment