Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mỡ nửa trên xương ức

Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mỡ nửa trên xương ức

Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mỡ nửa trên xương ức
Tran Minh Hai, Tran Quyet Tien, Vo Thanh Nhan
Từ 1/2014 đến 1/2017, chúng tôi phẫu thuật được 65 bệnh nhân. Tuổi trung bình 52.8 ± 13.3 tuổi , nam chiếm đa số 60%. Lâm sàng bệnh nhân có NYHA độ III chiếm đa số 60%. Siêu âm tim cho thấy EF% là 64.8 ± 9.9, đường kính thất T tâm trương là 5.3 ± 1.2, tổn thương hẹp hở van ĐMC chiếm đa số 70.8%. Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật thay van ĐMC qua đường mổ nửa trên xương ức với thời gian phẫu thuật trung bình là 270.1 ± 77.1 phút, thời gian chạy máy trung bình là 133.2 ± 54.5 phút, lượng máu mất trung bình 709.2 ± 515.8 ml. Thời gian nằm ICU trung bình 56.6 ± 58.1, thời gian thở máy trung bình là 26.2 ± 44.9 giờ, thời gian xuất viện là 12.9 ± 6.6 ngày. Tỉ lệ biến chứng chảy máu là 12.3%. Tỉ lệ tử vong là 4.6% . Không có trường hợp nào chuyển sang đường mổ xương ức tiêu chuẩn. Phẫu thuật thay van ĐMC qua đường mổ nửa trên xương ức có tính khả thi cao, an toàn và hiệu quả, ít các biến chứng. Phẫu thuật có thể áp dụng được trên thực tế lâm sàng.

Hiệp hội bệnh lý van tim Châu Âu báo cáo cho thấy hẹp van động mạch chủ là bất thường về  van  tim  thường  gặp  nhất  chiếm  33.9%  và 46.6%  trong  nhóm  chung  và  nhóm  bệnh nhân được  phẫu  thuật  van  tim  [1].  Phẫu  thuật  thay van  động  mạch  chủ  đã được  thực  hiện  vào những  năm  1950  thông  qua  đường  mổ  mở xương ức toàn phần có chạy máy tim phổi nhân tạo.  Cho  đến  năm  1996,  phẫu  thuật  can  thiệp thay van ĐMC tối thiểu được thực hiện đầu tiên tại Cleveland Clinic do Cosgrove và Sabik thực hiện thông qua đường mổ cạnh phải xương ức khoảng 10cm. Hiện nay, báo cáo trên  thế giới cho  thấy có nhiều đường mổ trong phẫu thuật can thiệp tối thiểu thay van tim: đường mổ dọc cạnh phải xương ức, đường mổ  mở ngực nhỏ bên phải, đường mổ bán phần xương ức… Báo cáo cho thấy đường mổ nửa trên xương ức dạng chữ J hay chữ T là đường mổ tiếp cận và thuận tiện  nhất  cho  thay  van  ĐMC  [2].  Đường  mổ nửa trên xương ức có nhiều ưu điềm trong phẫu thuật thay van ĐMC như: tiếp cận trực tiếp vanĐMC và ĐMC ngực đoạn lên, thiết lập máy tim phổi  nhân  tạo  dễ  dàng,  nhanh  chóng  chuyển sang  đường  mổ  xương ức  tiêu  chuẩn  trong trường hợp cần thiết… Tại Việt Nam, hiện nay còn  ít  các  trungtâm  triển khai phẫu thuật tim can thiệp tối thiểu và đường mổ nửa trên xương ức thay van ĐMC. Vì vậy, chúng tôi quyết định thực  hiện  nghiên  cứu  này  nhằm  đánh  giá  kết quả  bước  đầu  của  phẫu  thuật  thay  van  ĐMC qua đường mổ nửa trên xương ức

Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật thay van động mạch chủ qua đường mỡ nửa trên xương ức

Leave a Comment