ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC SẢN PHỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC SẢN PHỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC SẢN PHỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Trần Thị Thu Trang1, Nguyễn Viết Trung2
1 Trường Đại học Thăng Long
2 Bệnh viện Quân y 103
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc sản phụ trong chuyển dạ, ngay sau sinh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu, thực hiện từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 04 năm 2021 trên 288 sản phụ trong chuyển dạ và ngay sau sinh tại Khoa Phụ Sản – Bệnh viện Quân y 103. Dữ liệu thu thập gồm: Kết quả hoạt động chăm sóc; Một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc… Kết quả: Tỷ lệ chăm sóc tốt đạt 80,9%. Các yếu tố liên quan: Nhóm điều kiện kinh tế ổn định kết quả chăm sóc tốt gấp 6,906 lần nhóm điều kiện kinh tế thiếu; Có mối liên quan tới kết quả chăm sóc của: số lần đẻ và việc phá thai (p < 0,05); Nhóm sản phụ tâm lý thoải mái kết quả chăm sóc tốt gấp 4,295 lần nhóm sản phụ tâm lý lo lắng, căng thẳng; Có mối liên quan giữa thời gian chuyển dạ và kết quả chăm sóc (p < 0,05); Nhóm sản phụ dấu hiệu sinh tồn bình thường kết quả chăm sóc tốt gấp 2,402 lần nhóm dấu hiệu sinh tồn không bình thường; Có mối liên quan giữa mức độ đau và kết quả chăm sóc sản phụ (p < 0,05); Nhóm sản phụ vỡ ối đúng lúc kết quả chăm sóc tốt gấp 2,57 lần nhóm vỡ ối non, vỡ sớm; Có mối liên quan giữa thời gian rặn đẻ với kết quả chăm sóc sản phụ (p < 0,05); Nhóm sản phụ học lớp tiền sản kết quả chăm sóc tốt gấp 2,287 lần nhóm không học. Kết luận: Tỷ lệ chăm sóc tốt 80,9%. Các yếu tố liên quan kết quả chăm sóc: Điều kiện kinh tế; Số lần đẻ và phá thai; Tâm lý sản phụ; Tham gia học lớp tiền sản; Thời gian chuyển dạ; Dấu hiệu sinh tồn; Mức độ đau; Ối vỡ non, vỡ sớm; Thời gian rặn đẻ;

Mang thai và sinh đẻ là một quá trình sinh lý bình thường [1] nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, sự sống còn của cả mẹ và thai nhi. Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 385.000 phụ nữ tử vong trong quá trình mang thai và sinh nở, 64 triệu phụ nữ bị biến chứng khi sinh [2].Tại Việt Nam ngành y tế đã đạt được thành tựu đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuy nhiên tỉ lệ tử vong mẹ còn cao: 69/100.000 trẻ đẻ sống[3]. Bệnh viện Quân y 103 là Bệnh viện đa khoa hạng I, mỗi năm khoa Phụ Sản tiếp nhận khoảng 3000 sản phụ đến sinh. Việc chăm sóc sản phụ trước,  trong  và  sau  sinh  được  thực  hiện  theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế.Với mong muốn đánh giá kết quả và tìm hiểu các yếu tố liên quan qua đó nâng cao kếtquả chăm sóc sản phụ, chúng tôi tiến hành đề tài với mục tiêu: ʺĐánh giá kết quả chăm sóc sản phụ trong chuyển dạ, ngay sau sinh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Quân y 103ʺ.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
sản phụ, chuyển dạ, chăm sóc

Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Phụ Sản, Học viện Quân y (2019), Bài giảng sản phụ khoa, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. 
2. UNICEF (2009), Sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. 
3. Bộ Y tế (2018), Báo cáo hộ sinh Việt nam lần thứ nhất. 
4. Bộ Y tế (2011), Thông tư số 07, Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. 
5. Lê Thu Đào (2012), Nghiên cứu tình hình chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trường đại học Y Dược Cần Thơ. 
6. Trần Thị Thu Hà (2014), Chăm sóc mẹ và bé sơ sinh, Sổ tay 2, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng. 
7. Đào Nguyên Hùng (2017), Nghiên cứu vai trò người trợ sinh trong chuyển dạ và sau sinh tại Bệnh viện Quân y 103, Đề tài khoa học cấp Học viện Quân y. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC SẢN PHỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Leave a Comment