ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈNH LOẠN THỊ VỚI ĐƯỜNG RẠCH GIÁC MẠC BẰNG LASER FEMTOSECOND TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT THAY THUỶ TINH THỂ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈNH LOẠN THỊ VỚI ĐƯỜNG RẠCH GIÁC MẠC BẰNG LASER FEMTOSECOND TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT THAY THUỶ TINH THỂ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈNH LOẠN THỊ VỚI ĐƯỜNG RẠCH GIÁC MẠC BẰNG LASER FEMTOSECOND TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT THAY THUỶ TINH THỂ
Cung Hồng Sơn1, Trần Ngọc Thành2
1 Bệnh viện Mắt Trung Ương
2 Bệnh viện mắt Hồng Sơn
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục đích: Đánh giá kết quả chỉnh loạn thị với đường rạch giác mạc bằng laser femtosecond trên bệnh nhân phẫu thuật thay thuỷ tinh thể có độ loạn thị thấp đến trung bình. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu, cắt dọc, không ngẫu nhiên trên 30 bệnh nhân đục thuỷ tinh thể có loạn thị trong khoảng 0.5D đến 2.5D. Biến số thị lực không chỉnh kính (UCVA), thị lực có chỉnh kính (CDVA), độ loạn thị giác mạc được đo trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 1 tuần, 1 tháng. Kết quả: Độ loạn thị giác mạc sau phẫu thuật 1 tháng giảm có ý nghĩa thống kê so với trước phẫu thuật từ 0.90 ± 0.40D còn 0.16 ± 0.20D (p < 0.001). 28 mắt (93.3%) có độ loạn thị giác mạc sau phẫu thuật dưới 0.5D. Thị lực không chỉnh kính (UDVA) và có chỉnh kính (CDVA) sau phẫu thuật 1 tháng là 0.09 ± 0.2 logMAR và 0.02 ± 0.04 logMAR. 27 mắt (90%) có thị lực chưa chỉnh kính (UDVA) sau phẫu thuật 1 tháng trên 20/30. Không có trường hợp nào được ghi nhận có biến chứng trong và sau phẫu thuật rạch giác mạc bằng laser femtosecond. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy sự an toàn và hiệu quả của đường rạch giác mạc bằng laser femtosecond trên bệnh nhân phẫu thuật thay thuỷ tinh thể có độ loạn thị thấp đến trung bình.

Nghiêncứu  thống  kê  50%bệnh  nhân đục thuỷ tinh thể (TTT) có kèm theo loạn thị hơn 1D, mộtvài bệnh nhân sau phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo đơn tiêu có thể thích nghi với độ loạn lên tới 1D, tuy nhiên đa số các bệnh nhân đều cần đeo kính điều chỉnh loạn thị sau phẫu thuật  [1].  Độ  loạn  thị  tồn  lưu  sau  phẫu  thuật trên  0.75D  gây  triệu  chứng  mờ,  quầng  sáng, hình ảnh dạng bóng mờ. Bệnh nhân phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo đa tiêu hoặc kéo dài tiêu cự sẽ khó thích nghi vớiđộ loạn thị từ 0.5D [2],  vì  vậy,  việc  điều  chỉnh  loạn  thị  trong  khi phẫu thuật thay thể thuỷ tinh giúp tăng thị lực và sự hài lòng của bệnh nhân sau phẫu thuật.Đường  rạch  giác  mạc  vòng  cung  trong  khi phẫu thuật thay thể thuỷ tinh là phương pháp hiệu quả với chi phí thấp giúp giảm độ loạn thị sau phẫu thuật, tuy nhiên, rạch giác mạc vòng cung  với  dao  khó  xác  định  chính  xác  độ  sâu, chiều dài và sự đối xứng của đường rạch làm kết quả sau phẫu thuật khó dự đoán và dễ có biến chứng nên hiệu quả thấp hơn sử dụng thuỷ tinh thể nhân tạo loại loạn thị [3]. Hiện nay, sử dụng laser femtosecond để rạch giác mạc trong phẫu thuật thay thể thuỷ tinh giúp cải thiện các thông số đường rạch (chiều dài vòng cung, đường kính, độ sâu) và tăng độ chính xác trên kinh tuyến cần rạch, do đó, giúp dự đoán kết quả phẫu thuật dễ dàng hơn [4].Chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đánh giá kết quả chỉnh loạn thị với đường rạch giác  mạc  bằng  laser  Femtosecond  trên  bệnh nhân phẫu thuật thay thuỷ tinh thể”nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả và sự an toàn của đường rạch giác mạc bằng laser femtosecond trên bệnh nhân phẫu thuật thay thuỷ tinh thể có độ loạn thị thấp đến trung bình

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment