Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động

Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động

Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim
Trần Thanh Hoa, Nguyễn Văn Thực, Hà Mai Hương, Võ Thị Ngọc Anh, Đào Xuân Dũng, Đinh Hải Nam
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Mặc dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, hồi sức người bệnh sốc tim nhưng tỷ lệ tử vong còn cao, đặc biệt với các người bệnh sốc tim do biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50 – 70%. Mục tiêu: “Đánh giá hiệu quả trên lâm sàng, cận lâm sàng và các biến chứng của V-A ECMO trên người bệnh sốc tim”. Phương pháp nghiên cứu: phân tích hồi cứu các người bệnh được chẩn đoán sốc tim được hộ trợ bằng hệ thống oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể vào viện từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2020; phân tích ý nghĩa của V-A ECMO đến tiên lượng kết cục lâm sàng và biến chứng của V-A ECMO. Kết quả: Có 23 người bệnh vào viện vì sốc tim được sử dụng V-A ECMO. Tuổi trung bình là 53,5±17,6, tuổi nhỏ nhất là 13, tuổi lớn nhất là 76; thời gian nằm viện ngắn nhất là 3.5 ngày, dài nhất là 32 ngày; Có 15 bênh nhân người bệnh sống chiếm 65.2%, 8 người bệnh tử vong chiếm 35.8%. Tỉ lệ sống ở nhóm viêm cơ tim đạt tỉ lệ cao nhất. Biến chứng hay gặp ở V-A ECMO của người bệnh là quá tải thể tích thất trái và nhiễm trùng. Kết luận: V-A ECMO là một chọn lựa điều trị cho sốc tim đe dọa mà không đáp ứng với các điều trị khác.

Sốctimlàtìnhtrạnglâmsàngtướimáutổchứckhôngphùhợpdorốiloạnchứcnăngcủatim,tìnhtrạnggiảmcunglượngtimkhôngđápứngđượcnhucầuoxycủacáctổchứctrongcơthể.Khisốctimkhôngđápứngvớicácbiệnpháphồisứcnộikhoatíchcựcthôngthường…thìcácphươngpháphỗtrợcơhọccóthểcóích.Cácphươngpháphỗtrợcơhọcnàybaogồm:bóngbơmđốixungnộiđộngmạchchủ(IABP),oxyhóamáuquamàngngoàicơthể(ECMO)vàcácdụngcụhỗtrợthất(ventricularassistdevices–VAD).V-A ECMO được áp dụng tại khoa Hồi sức  tích  cực  Bệnh  viện  Tim  Hà  Nội  từ  năm 2016  trong  hồi  sức người bệnh sốc tim do biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp và viêm cơ tim cấp, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tổng kết hiệu quả của V -A ECMO trong các bệnh cảnh lâm  sàng  này.  Vì  vậy,  chúng  tôi  tiến  hành nghiên cứu với mục tiêu:-Mô  tả đặc điểm lâm sàng,  cận lâm sàng  người bệnh sốc tim-Đánh giá hiệu quả và các biến chứng của V-A ECMO trên người bệnh sốc tim.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment