ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ SAU MỔ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ SAU MỔ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ SAU MỔ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ

Nguyễn Hồng Hiên*; Mai Văn Viện**
Ngô Văn Hoàng Linh**; Nguyễn Văn Nam**
TÓM TẮT
Mục tiêu:  đánh giá kết quả  điều trị  bệnh nhược cơ (NC) bằng phẫu thuật cắt bỏ  tuyến  ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ. 
Đối tượng và phương pháp:  42  bệnh nhân (BN) NC được điều  trị  ngoại khoa  bằng phẫu thuật cắt  tuyến  ức qua đường cổ  có  nội soi hỗ  trợ  từ  6  –  2009 đến 11  –  2012 tại Bệnh viện Quân y 103. 
Kết quả:  nam: 14 (33,3%), nữ: 28 (66,7%), tỷ  lệ  nữ/nam = 2/1. Tuổi trung bình: 36,4 ± 13,6. 
Thời gian theo dõi sau mổ trung bình: 35,9 ± 13,4 tháng. Kết quả sau mổ cụ thể như sau:
– Theo dõi ≤ 1 năm: tốt 81,0%, không tốt: 19,0%. Sau 3 năm: tốt 83,3%, không tốt: 16,7%.
– Giới: tỷ lệ nữ có kết quả tốt 85,7% so với nam 78,6%, 
– Nhóm tuổi: < 50 tuổi có kết quả tốt 85,7% so với 71,4% ở nhóm > 50 tuổi. 
– Thời gian mắc bệnh: ≤ 12 tháng có kết quả tốt 87,5% cao hơn 80,8% nhóm > 12 tháng. 
–  Mô bệnh học: nhóm tăng sản tuyến ức và u tuyến ức có kết quả  tốt 87,5% (21/24 BN) cao hơn 77,8% (14/18 BN) nhóm tồn tại tuyến ức.
Kết luận:  phẫu thuật nội soi  (PTNS)  hỗ  trợ  cắt tuyến  ức qua đường cổ  điều trị  bệnh NC là một kỹ  thuật mới được  ứng dụng đầu tiên  ở  Việt Nam, phẫu thuật không phức tạp, thời gian phẫu thuật ngắn, gây xâm hại lồng ngực ở  mức độ  tối thiểu, nhưng có tỷ  lệ  khỏi bệnh và bệnh cải thiện tương đương với kỹ  thuật mổ  cắt tuyến  ức qua đường mở  xương  ức hoặc cắt tuyến ức bằng PTNS lồng ngực.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment