ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG – TĨNH MẠCH NÃO ĐÃ VỠ Ở TRẺ EM BẰNG NÚT MẠCH VỚI ONYX

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG – TĨNH MẠCH NÃO ĐÃ VỠ Ở TRẺ EM BẰNG NÚT MẠCH VỚI ONYX

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG-TĨNH MẠCH NÃO ĐÃ VỠ Ở TRẺ EM BẰNG NÚT MẠCH VỚI ONYX
Bs Lê Đình Công1, Bs Vũ Đăng Lưu2, Bs Trần Anh Tuấn2
1 Bệnh viện Nhi Trung ương.
2 Trung tâm Điện quang – Bệnh viện Bạch Mai
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, CLVT và hình chụp mạch DSA của dị dạng động – tĩnh mạch não đã vỡ ở trẻ em và đánh giá kết quả sớm sau nút dị dạng động – tĩnh mạch não bằng Onyx.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu điều trị DDĐTMN đã vỡ ở trẻ em bằng can thiệp nội mạch với Onyx tại Bệnh viên Nhi Trung ương, thời gian từ tháng 3/2017 tới tháng 7/2019 gồm 45BN
Kết quả: 45 BN gồm 25 nam và 20 nữ tuổi trung bình 8,7 tuổi, đặc điểm hình ảnh chảy máu trên lều chiểm 77.8%, dưới lều 11.1%, chảy máu não thất 57.8%, Trên DSA theo phân loại của Spetzler – Martin tỷ lệ độ I 2.2%, độ II 60%, độ III 33.4%, độ IV 4.4%. Có 57 lượt can thiệp thuyên tắc mạch sử dụng Onyx đã được thực hiện, mỗi bệnh nhân được can thiệp từ 1 tới 3 lượt, trung bình là 1,2 lượt/bệnh nhân. Tỷ lệ tắc hoàn toàn 26/45(57.7%), tắc > 60% chiếm 37.7%(17/45) có 8 trường hợp chảy máu và nhồi máu trong quá trình can thiệp và hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng, không có BN tử vong trong nhóm nghiên cứu
Kết luận: Nút mạch điều trị di dạng động tĩnh mạch não đã vỡ ở trẻ em với Onyx có hiệu quả và an toàn với tỷ lệ biến chứng thấp.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment