ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG ĐINH METAIZEAU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG ĐINH METAIZEAU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG ĐINH METAIZEAU
Nguyễn Đức Bình1,2, Nguyễn Hạnh Quang2, Nguyễn Tiến Bình1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu dưới xương chày bằng đinh Metaizeau.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả có theo dõi dọc trên 48 bệnh nhân (BN) gãy đầu dưới xương chày được kết xương bằng đinh Metaizeau tại Khoa Chấn thương
Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Kết quả: Rất tốt: 9,1%; tốt: 81,8%; trung bình: 9,1% và kém: 0,0%. Không ghi nhận các biến chứng viêm xương và khớp giả. Kết luận: Phương pháp kết hợp xương (KHX) bằng đinh Metaizeau là một chỉ định hợp lý cho gãy đầu dưới xương chày.

Hiện nay, những trường hợp gãy đầu dưới xương chày thường được mổ mở, KHX nẹp vít. Kỹ thuật này đem tới sự nắn chỉnh tốt, tuy nhiên cũng có không ít nguy cơ nhiễm trùng [1]. Một số báo cáo cho thấy, tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ rất cao [2]. Olerud và Karlstrom [3] báo cáo: KHX nẹp vít có hiện tượng chậm liền xương, nhiễm trùng và gãy nẹp. Để giảm những nguy cơ này, một số phương pháp được áp dụng gồm: KHX bằng cố định ngoài ở giai đoạn đầu, sau đó KHX xâm lấn tối thiểu ở thì sau. KHX bằng đinh nội tủy được coi là phương pháp lý tưởng cho gãy thân xương [4] và dần được mở rộng cho gãy đầu dưới xương chày. Phương pháp này có ưu điểm không phải mở ổ gãy, độ vững cao với nhiều điểm có thể cố định.
Tuy nhiên, đầu dưới xương chày loe rộng, ngắn, một số trường hợp phạm khớp có thể dẫn tới những biến .
chứng như không liền xương, liền lệch và gãy đinh là những khó khăn khi áp dụng phương pháp này.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG ĐINH METAIZEAU

Leave a Comment