ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG ĐINH SIGN KHÔNG MỞ Ổ GÃY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG ĐINH SIGN KHÔNG MỞ Ổ GÃY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG ĐINH SIGN KHÔNG MỞ Ổ GÃY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH
Nguyễn Văn Hiếu1, Nguyễn Trọng Hiếu1, Phạm Nhất Sinh1*
Nguyễn Quốc Hải1, Trần Văn Tú

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả phẫu thuật gãy thân 2 xương cẳng chân bằng đinh SIGN không mở ổ gãy tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả một loạt trường hợp bệnh với đối tượng là 28 bệnh nhân điều trị thân hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh SIGN không mở ổ gãy tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, sử dụng phương pháp thu thập số liệu hồi cứu kết hợp tiến cứu trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2021.
Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ gãy kín/hở là 1,8/1. Hình thái đường gãy chủ yếu là gãy chéo vát với 42,9%, gãy ngang là 35,7% và phân độ gãy phần lớn là gãy đơn giản chiếm 78,6%. Bệnh nhân có tổn thương phối hợp là 28,6%. Tình trạng phần mềm trước phẫu thuật có phù nề có ở phần lớn bệnh nhân (89,3%). Kết quả nắn chỉnh là 100% các trường hợp được nắn chỉnh về giải phẫu ở mức độ tốt và rất tốt. Không có biến chứng trong và sau phẫu thuật. 100% bệnh nhân không phải truyền máu trong và sau mổ. Phần lớn bệnh nhân được ra viện trước 7 ngày sau phẫu thuật. 100% trường hợp liền xương tốt trên 6 tháng, kết quả phục hồi chức năng tốt và rất tốt.

Gãy thân hai xương cẳng chân là loại gãy chiếm tỉ lệ cao so với các gãy xương khác, gặp 15-20% trong tổng số các gãy xương, và chiếm khoảng 18% trong các trường hợp gãy xương chi dưới [1],[2]. Cho đến nay việc điều trị loại hình gãy này có rất nhiều phương pháp, nhưng tập trung lại thành 2 nhóm: điều trị bảo tồn bằng nắn chỉnh hình, bó bột và điều trị phẫu thuật gãy thân hai xương cẳng chân bằng phẫu thuật có hoặc không mở ổ gãy để kết hợp xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đỗ Lợi (1987), “Sơ lược về chấn thương chỉnh hình và đại cương gãy xương”, Bài giảng chấn thương chỉnh hình, Học viện Quân Y.
2. Học viện Quân Y (2006), Bệnh học Chấn thương chỉnh hình, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2006, Hà Nội.
3. Vũ Văn Khoa (2006), Đánh giá kết quả điều trị gãy phức tạp hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy chốt ngang kiểu SIGN có mở ổ gãy. Luận văn Thạc sỹ Y học, năm 2006, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Quang Đường (2008), Đánh giá kết quả điều trị gãy thân hai xương cẳng chân bằng đinh SIGN. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, năm 2008, Học viện Quân Y.
5. Nguyễn Đăng Trường (2005), Đánh giá kết quả điều trị gãy thân hai xương cẳng chân bằng đinh SIGN. Luận văn Thạc sỹ Y khoa, năm 2005, Học viện Quân Y.
6. Trương Xuân Quang (2004), Đánh giá kết quả điều trị gãy hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh SIGN kín có chốt ngang. Luận văn Thạc sỹ Y học, năm 2004.
7. Nguyễn Hạnh Quang (2006), “Đánh giá kết quả đóng đinh nội tuỷ kín, có chốt ngang dưới màn tăng sáng điều trị gãy thân xương chày”, Tạp chí Y học quân sự, Học viện Quân Y, tập 31, đặc san 2006, tr 206- 213.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG ĐINH SIGN KHÔNG MỞ Ổ GÃY

Leave a Comment