ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CỐI LỚN THỨ HAI HÀM DƯỚI CÓ HỆ THỐNG OT CHỮ C

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CỐI LỚN THỨ HAI HÀM DƯỚI CÓ HỆ THỐNG OT CHỮ C

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CỐI LỚN THỨ HAI HÀM DƯỚI CÓ HỆ THỐNG OT CHỮ C
Nguyễn Hồng Lợi1, Nguyễn Viết Cửu1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị tuỷ răng cối lớn thứ hai hàm dưới (RCLT2HD) có hệ thống ống tủy (OT) chữ C tại Trung tâm Răng hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Huế. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu, có can thiệp lâm sàng trên 32 bệnh nhân (BN) với RCLT2HD có OT hình chữ C được chẩn đoán viêm tủy không hồi phục đến khám và điều trị tại Trung tâm Răng hàm mặt – Bệnh viện Trung ương Huế từ 5/2020 – 5/2021. Kết quả: Hình dạng miệng OT hay gặp nhất là dạng C1, chiếm 65,6%. Kết quả hàn OT: 96,9% tốt, 3,1% trung bình, không có kết quả kém. Tai biến gãy dụng cụ chiếm 3,1%.

Kết quả theo dõi điều trị: Sau điều trị 1 tháng, kết quả thành công chiếm 96,9%. Sau điều trị 3 tháng, tỷ lệ điều trị thành công chiếm 100%. Kết luận: Hệ thống ổng tủy chữ C hay gặp nhất là dạng C1. Kết quả hàn kín hệ thống OT chữ C bước đầu cho kết quả tốt, khả quan. Những tai biến chủ yếu xảy ra trong khi tạo hình OT hình chữ C cho thấy sự phức tạp của hệ thống OT và dạng OT hẹp rất dễ gây kẹt và gãy trâm.

Hiện nay, việc điều trị nội nha ở răng có hệ thống hình chữ C còn nhiều tranh luận và các kết quả nghiên cứu điều trị còn rất ít. Người ta thấy rằng có nhiều trở ngại khi tiến hành điều trị nội nha ở các răng này so với các răng có hệ thống OT thông thường dẫn đến thất bại [1]. Trong số các nguyên nhân dẫn đến điều trị nội nha thất bại ở những răng có hệ thống OT chữ C, thường gặp nhất là thủng OT và phần eo thắt nối giữa các OT.
Ngoài ra, nhiều báo cáo cho thấy hệ thống OT chữ C hiện diện với tỷ lệ cao ở RCT2HD, và hơn 70% có sự đối xứng ở cả hai bên [2]. Những khác biệt về chủng tộc và giới tính được các nhà nội nha quan tâm, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng điều trị. Người ta thấy rằng biến thể hệ thống OT chữ C phổ biến ở người châu Á hơn người da trắng, theo báo cáo khoảng 2,7 – 8%
ở người Mỹ và 31,5% ở người Trung Quốc. Mặc dù đã có nhiều các nghiên cứu về đặc điểm giải phẫu hệ thống OT cũng như hiệu quả điều trị trên lâm sàng, nhưng những nghiên cứu biến thể hệ thống OT, đặc biệt hình chữ C ở các RCLT2HD còn khá ít. Trong khi đây là một trong những răng đóng vai trò quan trọng trong quá trình ăn nhai, thẩm mỹ các tầng mặt. Răng này lại hay sâu mặt xa do biến chứng của răng cối lớn thứ ba hàm dưới mọc lệch, rất dễ dẫn đến tổn thương tủy răng, nên nhu cầu điều trị nội nha cao hơn các răng khác, lại nằm ở vị trí sâu trong cung hàm, khó đưa dụng cụ điều trị vào. Do đó, để đạt hiệu quả cuối cùng cao trong điều trị nội nha ở những răng này vẫn là một thách thức rất lớn với các bác sĩ nha khoa. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm: Xác định kết quả điều trị tủy RCLT2HD có hệ thống OT chữ C tại Trung tâm Răng hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Huế

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment